Ви є тут

Головна

2021 рік

 • Brykov, M.N. High-carbon steel: microstructure and abrasive wear resistance of heat affected zone after welding with fast cooling / M.N. Brykov, V.G. Efremenko, M.Yu. Osipov, A.E. Kapustyan, T.A. Akrytova, Yu.A. Kalinin // Problems of Tribology. – 2021. – 1 (99). – P. 59-65.
 • Білоник, І.М. Вибір матеріалу і способу зміцнення ударної частини молотків механізму струшування електрофільтрів / І.М. Білоник, М.М. Береговенко, Д.І. Білоник, О.Є. Капустян, А.Е. Смакограй, С.О. Шумикін // Вісник Приазовського державного технічного університету: зб. наук. праць. Вип. 41. – Маріуполь, 2020. – С. 52 – 59.
 • Білоник, І.М. Виготовлення електрошлаковим наплавленням ударної частини молотків механізму струшування електрофільтрів / І.М. Білоник, О.Є. Капустян, Д.І. Білоник, , С.О. Шумикін, О.А. Шумілов, Є.Я. Губарь // Вісник Приазовського державного технічного університету: зб. наук. праць. Вип. 42. – Маріуполь, 2021. – С. 14 – 21.
 • Berezhnyy, Stanislav Development of resource-saving and environmentally safe beryllium bronze soldering technology / Stanislav Berezhnyy, Oleksii Kapustian, Ruslan Kulykovskyi, Ihor Avdeev, Danylo Uriekin // Scientific Journal of TNTU. — Tern.: TNTU, 2020. — Vol 4. — No 100. — P. 46–54.

2020 рік

 • New Zr-Ti-Nb alloy for medical application: Development, chemical and mechanical properties, and biocompatibility / Mishchenko O., Ovchynnykov O., Kapustian O., Pogorielov M. // Materials. – 2020. – 13(6). – 1306.
 • Developing the modification of nickel cathodes for applying the ion-plasma coatings on the parts of aircraft engines / V. Yefanov, O. Ovchynnykov, O. Dzhuhan, I. Petrik, D. Raspornia, O. Kapustian, Ye. Saprykin // Eastern-European Journal of Enterprise Technologies 2020 №4/12 (106) рр. 6-13 DOI: 10.15587/1729-4061.2020.210307.
 • Влияние изотермической обработки на микроструктуру закалённой на аустенит высокоуглеродистой низколегированной стали / Калинин Ю. А., Петришинец И., Ефременко В. Г., Капустян А.Е., Брыков М.Н. // Вісник ХНАДУ. - 2020. - Т. 1. - вип. 88. - С.58-66. DOI: 10.30977/BUL.2219-5548.2020.88.1.58.
 • Акритова Т., Андрущенко М., Капустян О., Куликовський Р., Осіпов М. Технологія зміцнення штампів прес-форм для виготовлення вогнетривких і будівельних виробів шляхом цементації. Технічні науки та технології. 2020. №2 (20). С. 62-73.
 • Акритова Т.О., Андрущенко М.І., Бриков М.М., Капустян О.Є., Осіпов М.Ю. Відновлення наплавленням цементованих штампів прес-форм для виготовлення вогнетривких і будівельних виробів // Вісник Кременчуцького національного університету ім. Михайла Остроградського. 2020. 3 (122). С. 114–119.

2019 рік

 • Андрущенко М.І., Куликовський Р.А., Акритова Т.О., Капустян О.Є., Бриков М.М., Осіпов М.Ю. Дослідження методів та приладів термометрії для визначення температури поверхонь тертя деталей під час зношування / Перспективні технології та прилади. Луцьк. Випуск №14, 2019. – С. 12-23.
 • Бережний С. П., Фетісов Р. Ю., Куликовський Р. А., Капустян О. Є., Кононенко А. В. Використання стружки Р18 при виготовленні інструменту / ВІСНИК Донбаської державної машинобудівної академії. № 1 (45), 2019. – С. 5-12.
 • Овчинников О.В. Спечені титанові сплави для ядерної енергетики / Янко Т.Б., Капустян О.Є. // Журнал «Вопросы атомной науки и техники», 2018, №1(113), с.134-141.

2018 рік

 • Андрущенко М.І. Відновлення та зміцнення штампотримачів прес-форм для виготовлення силікатної цегли / М.І. Андрущенко, М.Ю. Осіпов, О.Є. Капустян, Ю.М. Савонов, Т.О. Акритова, С.О. Кузьма // Актуальные научные исследования в современном мире: сборник научных трудов. – Вып. 2 (34), ч. 6. – Переяслав-Хмельницкий, 2018. – С. 151-157.
 • Андрущенко М.І. Проектування технології відновлення та зміцнення колінчастих валів коліно-важільних пресів. Частина 2. Технологічний процес та спеціальне обладнання для відновлення колінчастих валів / М.І. Андрущенко, М.Ю. Осіпов, Р.А. Куликовський, О.Є. Капустян, студ. Т.О. Акритова // Проблемы трибологии (Problems of Tribology). – 2018. – №1. – С. 33-38.
 • Андрущенко М.И. Явление самоупрочнения поверхности трения в процессе механического изнашивания и его влияние на износостойкость / М.И. Андрущенко, М.Ю. Осипов, А.Е. Капустян, Р.А. Куликовский, Т.А. Акрытова, С.А. Кузьма // Актуальные научные исследования в современном мире // Журнал. – Переяслав-Хмельницкий, 2018. – Вып. 4 (36), ч. 10. – С. 25-31.
 • Андрущенко М.І. Дослідження та розробка стандартних і спеціальних випробувань матеріалів на опір безударному абразивному зношуванню / М.І. Андрущенко, О.Є. Капустян, М.Ю. Осіпов, Р.А. Куликовський, Т.О. Акритова // Міжвузівський збірник "Перспективні технології та прилиди" – Луцьк, червень 2018. – Луцьк: Луцький НТУ. – С. 6-16
 • Syntered titanium alloys for nuclear industry / Kapustyan A.Y., Ovchinnikov A.V., Yanko T.B. // Problems of Atomic Science and Technology. – 2018. – № 113(1). – с. 134-141.

2017 рік

 • Андрущенко М.И. Материалы, технология и специальная оснастка для упрочнения и восстановления штампов для прессования полых цилиндрических огнеупоров. Часть 2. Особенности упрочнения и восстановления штампов наплавкой в производственных условиях / М.И. Андрущенко, М.Ю. Осипов, Р.А. Куликовский, А.Е. Капустян, Е.С. Магда // Проблемы трибологии (Problems of Tribology). – 2017. – №1. – С. 90-96.
 • Андрущенко М.І. Проектування технології відновлення та зміцнення колінчастих валів коліно-важільних пресів. Частина 1. Аналіз умов роботи, характеру і механізмів зношування робочих поверхонь валів та вибір матеріалів для відновлення / М.І. Андрущенко, М.Ю. Осіпов, Р.А. Куликовський, О.Є. Капустян, студ. Т.О. Акритова // Проблемы трибологии (Problems of Tribology). – 2017. – №4. – С. 33-38.
 • Хессе О. Износостойкость обезуглероженного слоя высокоуглеродистой низколегированной стали в экстремальных условиях трения / О. Хессе, М. Кунерт, В.Г. Ефременко, К. Шимицу, М.Н. Брыков, А.Е. Капустян // Наукові нотатки. - 2017. - Вип. 58. - С. 301-307.

2016 рік

 • Овчинников, А.В. Получение полуфабрикатов титановых сплавов для авиационно-космической техники / А.Е. Капустян, А.В. Овчинников, Т.А. Коваленко, А.В. Шевченко // Авиационно-космическая техника и технология, 2016 – №7 (134).
 • Андрущенко М.И. Материалы, технология и специальная оснастка для упрочнения и восстановления штампов для прессования полых цилиндрических огнеупоров. Часть 1. Анализ условий изнашивания штампов и исследования износостойкости металла, наплавленного стандартными электродными материалами / М.И. Андрущенко, М.Ю. Осипов, Р.А. Куликовский, А.Е. Капустян, Е.С. Магда // Проблемы трибологии (Problems of Tribology). – 2016. – №1. – С. 53-63.
 • Бережний С.П. Дослідження сформування поверхні злитка при ЕІІІП з низьким коефіцієнтом заповнення кристалізатора СЛ. Бережний. Р.А. Куликовський, О.Є. Капустян, О.А. Куртов // Вісник Донбаської державної машинобудівної академії. 2016. - № 2 (38), - С. 26-30.
 • Bainite in steels with high resistance against abrasive wear | [Bainit in Stählen mit hohem Widerstand gegen Abrasivverschleiß] / Hesse O., Liefeith J., Kunert M., Kapustyan A., Brykov M., Efremenko V. // Tribologie und Schmierungstechnik. – 2016. – № 63(2). – с. 5-13.
 • Овчинников, А.В. Получение полуфабрикатов титановых сплавов для авиационно-космической техники / А.Е. Капустян, А.В. Овчинников, Т.А. Коваленко, А.В. Шевченко // Авиационно-космическая техника и технология, 2016 – №7 (134).

2015 рік

 • Куликовский Р.А. Управление структурным состоянием и сопротивляемостью абразивному изнашиванию наплавленного металла путем легирования / Р.А. Куликовский, А.В. Холод, А.Е. Капустян, М.Ю. Осипов, М.И. Андрущенко // Проблемы трибологии (Problems of Tribology). – 2015. - №1. – С. 51-57.

2014 рік

 • Андрущенко М.И. Способность к самоупрочнению поверхности трения в процессе абразивного изнашивания и износостойкость сталей в зависимости от содержания углерода и хрома / М.И. Андрущенко, Р.А. Куликовский, М.Ю. Осипов, А.В. Холод, А.Е. Капустян // Новые материалы и технологии в металлургии и машиностроении. – 2014. – №1. – С. 92-99.

2013 рік

 • Овчинников А.В. Ресурсосберегающая технология получения длинномерных полуфабрикатов из титановых сплавов методом порошковой металлургии / А.В. Овчинников, А.Е. Капустян, В.Г. Шевченко и др. // Технологические системы. №4(65).– 2013 г. – с.29-33

2011 рік

 • Коваль А.Д., Брыков М.Н., Капустян А.Е., Тимофеенко Д.Н. Исследование кинетики образования нижнего бейнита в структуре высокоуглеродистой низколегированной стали // Нові матеріали і технології в металургії та машинобудуванні. – 2011.- №2. – С.17-21.
 • Овчинников А.В., Осипенко А.В., Быков И.О., Капустян А.Е. Экономнолегированные титановые сплавы на основе порошка гидрида титана губчатого. - Инновационные технологии в машиностроении. Том 2. Запорожье. / К.: Институт сверхтвердых материалов им. В.Н. Бакуля НАН Украины, 2011. – С.56.

Навчальні посібники та монографії:

 • Джерела живлення для дугового зварювання та наплавлення: навчальний посібник / О.Г. Александров, Д.А. Антонюк, О.Є.Капустян - Львів: Новий світ 2000. - 2013. - 224 с.
 • Износостойкость сплавов, восстановление и упрочнение деталей машин: учебное пособие / Бережный С.П., Брыков М.М., Брыков М.М., Быковський О.Г., Гордієнко В.Н., Гук В.А., Капустян O.Є., Нетребко В.В., Попов В.С, Попов С.Н., Ткаченко Ю.М., Шумикин О.Б., Шумилов А.О. Запорожье: Изд-во ОАО «Мотор Січ», 2006. – 420 с.
 • Зносостійкість сплавів, відновлення та зміцнення деталей машин: навчальний посібник / Бережний С.П., Бриков М.М., Бриков М.М., Биковський О.Г., Гордієнко В.Н., Гук В.А., Капустян O.Є., Нетребко В.В., Попов В.С, Попов С.Н., Ткаченко Ю.М., Шумікін О.Б., Шумілов А.О. – Запоріжжя: ВАТ «Мотор Січ», 2006. – 420 с.

Патенти та авторські свідоцтва:

 • Пат. 95109 Україна, МПК7 С21D 1/18. Спосіб термічної обробки сталей [Текст] / Бриков М.М., Капустян О.Є., Андрущенко М.І., Осіпов М.Ю., Тимофієнко Д.М., власник ЗНТУ. – № u 2014 07242; заявл. 27.06.2014; публік. 10.12.2014, Бюл. № 23.
 • Билоник И.М., Капустян О.Є. Інструментальна сталь. Пат. 60590 України, Бюл. № 12 25.06.2011.
 • Билоник И.М., Петрашов А.С., Капустян О.Є. Кокіль для відновлення деталей методом електрошлакової технології. Пат. 62891 України, Бюл. № 18 26.09.2011.
 • Патент 44592 Спосіб приготування насичуючої суміші / Попов В.С., Білоник І.М., Капустян О.Є., Петрашов О.С. //Україна, МПК С23 С10/28, бюл.№ 19, 2009 р.
 • Патент 41465 Спосіб отримання композита /Попов В.С., Білоник І.М., Капустян О.Є., Петрашов О.С. //Україна, МПК С22В 9/18, бюл.№ 10, 2009 р.
 • Патент 36269 Спосіб приготування пористого металу / Попов В.С., Білоник І.М., Капустян О.Є., Петрашов О.С. //Україна, МПК С22С1/08, бюл.№ 20, 2008 р.
 • Спосіб одержання гідриду титану губчастого, легованого киснем [Текст] : пат. 70945 Україна : (51) ПМК (2012.01) C01B 6/00 / Осипенко Олександр Вікторович (UA ); Шевченко Володимир Григорович (UA ); ДАВИДОВ СЕРГІЙ ІВАНОВИЧ (UA ); Овчинников Олександр Володимирович (UA ); Капустян Олексій Євгенович (UA ); Биков Ігор Олегович (UA ) ; патентовласник Запорізький національний технічний університет ; заявл. 30.12.2011 опубл. 25.06.2012, бюл. № 12/2012.
 • Сплав на основі титану для виготовлення присадного матеріалу [Текст] : пат. 71627 Україна : (51) ПМК (2012.01) C22C 14/00 / Овчинников Олександр Володимирович (UA ); Шевченко Володимир Григорович (UA ); Капустян Олексій Євгенович (UA ); Скребцов Андрій Андрійович (UA ) ; патентовласник Запорізький національний технічний університет ; заявл. 05.12.2011 ; опубл. 25.07.2012, бюл. № 14/2012.
 • Гідрид титану губчастого, легований киснем [Текст] : пат. 74771 Україна : (51) ПМК (2012.01) C01B 6/00 / Бєліков Сергій Борисович (UA ); ДАВИДОВ СЕРГІЙ ІВАНОВИЧ (UA ); Івасишин Орест Михайлович (UA ); Овчинников Олександр Володимирович (UA ); Шевченко Володимир Григорович (UA ); Осипенко Олександр Вікторович (UA ); Капустян Олексій Євгенович (UA ); Биков Ігор Олегович (UA ); Саввакін Дмитро Георгійович (UA ) ; патентовласник Запорізький національний технічний університет ; заявл. 23.04.2012 ; опубл. 12.11.2012, бюл. № 21/2012.
 • Сплав на основі титану для виготовлення присадного матеріалу [Текст] : пат. 109563 Україна : (51) ПМК (2012.01) C22C 14/00 / Овчинников Олександр Володимирович (UA ); Капустян Олексій Євгенович (UA ); Скребцов Андрій Андрійович (UA ); Шевченко Андрій Володимирович (UA ); патентовласник Запорізький національний технічний університет ; заявл. 14.03.2016; опубл. 25.08.2016, бюл. № 16/2016.
 • Спосіб отримання дрібнодисперсного порошку титану для адитивних технологій [Текст] : пат. 124786 Україна : (51) ПМК B22F 9/16 (2006.01), C07F 7/28 (2006.01) / Овчинников Олександр Володимирович (UA ); Янко Тарас Богданович (UA ); Капустян Олексій Євгенович (UA ); Скребцов Андрій Андрійович (UA ) ; патентовласник Запорізький національний технічний університет, заявл. 27.10.2017 ; опубл. 25.04.2018, бюл. № 8/2018.