Ви є тут

Головна
 1. В.О. Воскобойник Застосування експертних систем оцінки ефективності захисту інформації / В.О. Воскобойник // Тиждень науки: щорічна наук.-практ. конф. викладачів, науковців, молодих учених, аспірантів та студентів, 13-17 квітня 2020 р.: тези доповідей. – Запоріжжя, 2020.
 2. Матвейчук О.В. Використання методів штучних нейронних мереж для захисту комп'ютерів від несанкціонованого доступу / О.В. Матвейчук, В.О. Воскобойник // Тиждень науки: щорічна наук.-практ. конф. викладачів, науковців, молодих учених, аспірантів та студентів, 13-17 квітня 2020 р.: тези доповідей. – Запоріжжя, 2020.
 3. Воскобойник В.О. Аналіз захищеності ERP систем і розробка політики їх безпеки / Воскобойник В.О., Баранов А.А. // Тиждень науки: щорічна наук.-практ. конф. викладачів, науковців, молодих учених і аспірантів, 15-19 квітня 2019 р.: тези доповідей. – Запоріжжя, 2019.  
 4. Воскобойник В.О. Експертна система оцінки ефективності захисту інформації / Воскобойник В.О., Лагунов І.А. // Тиждень науки: щорічна наук.-практ. конф. викладачів, науковців, молодих учених і аспірантів, 15-19 квітня 2019 р.: тези доповідей. – Запоріжжя, 2019.  
 5. Воскобойник В.О. Оцінка ефективності захисту акустичної інформації / Воскобойник В.О., Єфіменко М.М., Слива О.М. // Тиждень науки: щорічна наук.-практ. конф. викладачів, науковців, молодих учених і аспірантів, 15-19 квітня 2019 р.: тези доповідей. – Запоріжжя, 2019.  
 6. Лагунов І.А. Експертна система оцінки ефективності захисту інформації / Воскобойник В.О., Лагунов І.А.  // Інформаційні технології: теорія і практика: II Всеукр. Інтернет-конф. здобувачів вищої освіти і молодих учених, 04 квітня 2019 р.: тези доповідей. – Запоріжжя, 2019. – C. 63- 64.
 7. Воскобойник В. А. Забезпечення безпеки систем обробки інформації методом комплексної оцінки / Воскобойник В., Лагунов І. // Інформаційна безпека у сучасному суспільстві: ІІІ Міжнародна науково-технічна конференція, 29-30 листопада 2018 р.: матер. конф. – Львів, 2018. – С.75-77.
 8. Воскобойник В.О. Застосування графоаналітичних методів при оцінюванні звукоізоляції виділених приміщень / Воскобойник В.О., Слива О.М., Єфіменко М.М. // Використання сучасних інформаційних технологій в діяльності Національної поліції України: всеукр. наук.-практ. семінар, 23 листопада 2018 р.: тези доп. – Дніпро, 2018. – C.16-18.
 9. Воскобойник В.О. Особливості застосування системи запобігання витоків інформації / Воскобойник В.О. // Сучасні проблеми і досягнення в галузі радіотехніки, телекомунікацій та інформаційних технологій: IX Міжн. наук.-практ. конф., 03-05 жовтня 2018 р. : тези доповідей.– Запоріжжя, 2018. – С.204-205.
 10. Черевко А.О. Обеспечение безопасности функционирования системы IP – телефонии / Черевко А.О., Воскобойник В.А. // Тиждень науки: щорічна наук.-практ. конф. викладачів, науковців, молодих учених і аспірантів, 18-21 квітня 2017 р.: тези доповідей. – Запоріжжя, 2017. 
 11. Чайкивский А.В. Разработка портативного блокиратора мобильной связи на базе микроконтроллера / Чайкивский А.В., Воскобойник В.А. // Тиждень науки: щорічна наук.-практ. конф. викладачів, науковців, молодих учених і аспірантів, 18-21 квітня 2017 р.: тези доповідей. – Запоріжжя, 2017.
 12. Триш Ю.С. Обеспечение безопасности информационных систем с использованием биометрических средств аутентификации / Триш Ю.С., Воскобойник В А. // Тиждень науки: щорічна наук.-практ. конф. викладачів, науковців, молодих учених і аспірантів, 18-22 квітня 2016 р.: збірник тез доповідей в 5 томах. – Запоріжжя, 2016. – Т.1. – C. 323-324.
 13. Касьяненко Є.М. Особливості розробки політики безпеки в державних установах України / Касьяненко Є.М., Воскобойник В.О. // Тиждень науки: щорічна наук.-практ. конф. викладачів, науковців, молодих учених і аспірантів, 18-22 квітня 2016 р.: збірник тез доповідей в 5 томах. – Запоріжжя, 2016. – Т.1. – C. 325-326.
 14. Воскобійник В.А. Метод противодействия утечке информации по скрытым каналам, основанным на изменении длин передаваемых пакетов / Воскобійник В.А., Касьяненко Е.Н. // Сучасні проблеми і досягнення в галузі радіотехніки, телекомунікацій та інформаційних технологій: VІІІ Міжн. наук.-практ. конф., 21-23 вересня 2016 р. : тези доповідей.– Запоріжжя, 2016. – С.231-232.
 15. Воскобійник В.А. Исследование моделей и алгоритмов биометрической аутентификации пользователей информационных систем по инфракрасному изображению сосудистого русла / Воскобійник В.А., Триш Ю.С. // Сучасні проблеми і досягнення в галузі радіотехніки, телекомунікацій та інформаційних технологій: VІІІ Міжн. наук.-практ. конф., 21-23 вересня 2016 р. : тези доповідей.– Запоріжжя, 2016. – С.233-234.
 16. Воскобойник, В.О. Дослідження можливості використання ДНК-чипів в системах контролю та доступу / В.О. Воскобойник, А.В. Кравцова // Тиждень науки: щорічна наук.-практ. конф. викладачів, науковців, молодих учених і аспірантів, 13-17 квітня 2015 р.: тези доповідей. – Запоріжжя, 2015