Ви є тут

Головна

Прізвище - Бочелюк

Ім?я - Віталій

По батькові - Йосипович

Посада - завідувач кафедри психології

Вчений ступінь, звання – доктор психологічних наук, професор.

Освіта

1989-1995 – Запорізький державний університет, філологічний факультет, кваліфікація – філолог, викладач російської мови і літератури.

1992-1995 Запорізький державний університет, факультет соціальної педагогіки та психології, кваліфікація – практичний психолог.

2007-2009 – Класичний приватний університет, факультет правознавства, кваліфікація – правознавство.

 

Дисертація

У 1998 р. захистив кандидатську дисертацію на тему „Психологічна готовність вчителя до особистісно-оріентованного навчання” зі спеціальності педагогічна та вікова психологія у м. Києві в інституті ім.. М.П.Драгоманова. У 2002 р. присвоєно наукове звання доцента.

У 2004 р. захистив докторську дисертацію на тему „Психологічні засади готовності учасників освітньої діяльності до управління інноваційними процесами в школі” в інституті психології ім. Г.С.Костюка АПН України м. Києві. У 2006 р. присвоєно наукове звання професора.

 

Наукові інтереси– соціальна психологія та психологія управління, юридична психологія, педагогічна та вікова психологія.

 

Дисципліни, що викладає: психологія масової поведінки, психологія сексуальності, теоретико-методологічні проблеми психології, соціальна психологія, юридична психологія, актуальні пробеми загальної та соціальної психології, основи РR.

 

Основні наукові публікації

 

1. Методика та організація наукових досліджень з психології: навчально-методичний посібник для студентів спеціальностей «Психологія», «Практична психологія» / Укладачі: В.Й.Бочелюк, В.В.Бочелюк, І.Є.Жигаренко, Н.Є.Завацька. – (2-ге вид., перероб. і доп.), - Сєверодонецьк: Вид-во «Ноулідж» (Сєверодонецьке відділення), 2015. – 312 с.

2. Соціально-психологічні особливості інтеграції осіб з особливими можливостями в умовах розвитку сучасного українського суспільства: монографія. / В.Й. Бочелюк, В.В. Бочелюк, Г.В. Тихомирова, М.С. Панов. – Запоріжжя: ТОВ РВА «Просвіта», 2015. – 338 с.

3. Етика психологічної роботи (навчальний посібник) В.Й.Бочелюк, О.А.Черепєхіна, Л.В.Спицька, Етика психологічної роботи: Навчальний посібник. – Запоріжжя: «Просвіта», 2016. – 352 с.

4. Психологія спорту (навчальний посібник) В.Й.Бочелюк, Н.Є.Завацька. – (2 – ге вид. перероб. і. доп.). – Севєродонецьк: Вид-во СНУ ім. В.Даля. 2016. – 280 с.

5. Психологія делінквентної поведінки неповнолітніх та їх корекція умовах закладів соціальної реабілітації (монографія) В.Й.Бочелюк, Н.Є.Завацька, Л.В.Спицька. - Севєродонецьк: Вид-во СНУ ім. В. Даля. 2016. – 278 с.

 

Участь у конференціях:

1. ХІІ Науково-практична конференція (з міжнародною участю) «Соціально-психологічні проблеми гендерної стратифікації суспільства» 16-17 квітня 2015 року, м. Сєверодонецьк

 

Рік початку роботи в університеті – 2014 р.

 

Основні мови спілкування українська, російська, англійська.