Ви є тут

Головна

Викладач дисципліни Бриков Михайло Миколайович д-р.техн.наук, професор кафедри обладнання та технології зварювального виробництва.

Методичне забезпечення:

  • Конспект лекцій з дисципліни «Обробка зварних з`єднань» для студентів спеціальності 131 «Прикладна механіка» освітньої програми «Технологія та устаткування зварювання» / Укл.: Р.А. Куликовський, О.Є. Капустян – Запоріжжя: ЗНТУ, 2016. – 78 с.

Переглянути детальніше робочу програму дисципліни можливо у закріпленому файлі.