Ви є тут

Головна

2019 pік

 • Овчинников О.В.Відновлення деталей гтд з титанових сплавів методами зварювання / В.В. Каякс О.Є. Капустян // ХIV Міжнародна науково-технічна конференція. Нові сталі та сплави і методи їх обробки для підвищення надійності та довговічності виробів — Запоріжжя : НУ «Запорізька політехніка», 08-10 жовтня 2019 р. - С.33-34.
 • Капустян О.Є. Бітехнологія виробів з порошкового титану / Волчок І.П., Овчинников О.В // ХIV Міжнародна науково-технічна конференція. Нові сталі та сплави і методи їх обробки для підвищення надійності та довговічності виробів — Запоріжжя : НУ «Запорізька політехніка», 08-10 жовтня 2019 р. - С.52.
 • Овчинников О.В.Дослідження впливу фракції сферичного порошку на його хімічний склад / А.А.Скребцов, О.В.Завгородній // ХIV Міжнародна науково-технічна конференція. Нові сталі та сплави і методи їх обробки для підвищення надійності та довговічності виробів — Запоріжжя : НУ «Запорізька політехніка», 08-10 жовтня 2019 р. - С. 70.
 • Овчинников О.В.Використання гідриду титану для підвищення якості виробів при спіканні / А.А.Скребцов, О.Є.Капустян, Н.В.Шалева // ХIV Міжнародна науково-технічна конференція. Нові сталі та сплави і методи їх обробки для підвищення надійності та довговічності виробів — Запоріжжя : НУ «Запорізька політехніка», 08-10 жовтня 2019 р. - С. 71.
 • Овчинников О.В., Юхно В.А. Шалева Н.В. Дослідження впливу захисних газів в TIG процесі сплавлення активних металів. Щорічна науково-практична конференція викладачів, науковців, молодих учених, аспірантів та студентів «Тиждень науки-2019».15-19 квітня 2019 р. м. Запоріжжя, ЗНТУ. - 33-35.

2018 рік

 • Овчинников А. В. Титан в аддитивных технологиях [Текст] / А. В. Овчинников, Т. Б. Янко // Строительство, материаловедение, машиностроение: Стародубовские чтения. – Дніпро, 2018. – С. 217 – 221.

2017 рік

 • Порошковая металлургия инженерия поверхности, новые порошковые композиционные материалы.Сварка (Power Metallurgy Surface Engineering, New Power Composite Materiales. Welding) сб. докл. 10-го Междунар. Симп. (Минск, 5-7 апреля 2017 г.) В 2 ч. Ч.1/Нац. акад. наук Беларуси. – Минск: Беларуская наука, 2017. – 587 с.
 • Овчинников, А.В. Получение порошков из легированного губчатого титана методом гидрирования-дегидрирования [Текст] / А.В. Овчинников, Ю.С. Смоляк, Т.Б. Янко, Т.В. Критская, Л.Я. Шварцман // Power Metallurgy Surface Engineering, New Power Composite Materiales. Welding сб. докл. 10-го Междунар. Симп. (Минск, 5-7 апреля 2017 г.) В 2 ч. Ч.1 / Нац. акад. наук Беларуси. – Минск Беларуская наука, 2017. – 587 с.

2016 рік

 • Овчинников О. В. Повышение свойств сварных соединений деталей ГТД из двухфазного титанового сплава ВТ821 / О.В. Овчинников, И.А. Петрик, А.Г. Селиверстов, В.Г. Шевченко // 21 Междунар. конгресс двигателестроителей. Коблево, 5-10 сентября 2016. – С. 78-79.
 • Овчинников А.В. Ремонт компрессорных моноколес из жаропрочных двухфазных титановых сплавов. / А.В. Овчинников, А.Г. Селиверстов, И.А. Петрик // 4 Міжнародна науково-практична конференція "Титан 2016: виробництво та використання в авіабудуванні".ЗНТУ, 03-04 листопада 2016р. - Запоріжжя, ЗНТУ, 2016 – С. 131.
 • Куликовский Р.А., Овчинников О.В. Перспективи розробки вітчизняних матеріалів на основі алюмінідів титану і технологій їх виробництва та обробки для конструкцій деталей ГТД. // 4 Міжнародна науково-практична конференція „Титан 2016: виробництво та використання в авіабудуванні”. ЗНТУ, 03-04 листопада 2016р. - Запоріжжя, ЗНТУ, 2016 – С. 142.

2015 рік

 • Овчинников А.В. , Басов Ю.Ф., Хазнаферов, Т.Б. Янко, А.А. Джуган Применение HDH2 порошков титановых сплавов в авиационной промышленности / 5 техническая конференция украинского отделения общества SAMPE, 10.11.2015 "Українські високі технології як основа міжнародних коопераційних машинобудівних проектів".

2014 рік

 • Овчинников А.В. Снижение веса роторных деталей ГТД из титановых сплавов за счет применения перспективных методов сварки / А.В. Овчинников, А.Г. Селиверстов, И.А. Петрик // Теоретические и прикладные проблемы создания авиационных двигателей и энергетических установок. Тезисы докладов Международной научно-технической конференции. 16-17 октября 2014 г. с.158-160.
 • Овчинников А.В. Получение конструкционных титановых сплавов методом порошковой металлургии с применением порошка гидрида титана / А.В. Овчинников, А.А. Скребцов // Теоретические и прикладные проблемы создания авиационных двигателей и энергетических установок. Тезисы докладов Международной научно-технической конференции 16-17 октября 2014 г . с.80-81.

2012 рік

 • Овчинников А.В. Модифицированные субмикрокристаллические присадки для сварки титановых сплавов авиационного назначения /А.В. Овчинников, А.Я. Качан //Сборник тезисов "Прогрессивные технологии жизненного цикла авиационных двигателей и энергетических установок. - 24-29 сентября 2012 г, Запорожье-Алушта. - с.185-187.
 • Овчинников А.В. Влияние сварки трением на структуру титанового сплава ВТ8 /А.В. Овчинников, М.Н. Перепелкина, В.Г. Шевченко //Сборник тезисов "Прогрессивные технологии жизненного цикла авиационных двигателей и энергетических установок. - 24-29 сентября 2012 г, Запорожье-Алушта. - с.147-150.
 • Овчинников А.В. Получение пластичной структуры в сплаве ВТ-25У для реализации метода винтовой экструзии /А.В. Овчинников, Т.А. Глотка, В.Г. Шевченко и др. //Сборник тезисов "Прогрессивные технологии жизненного цикла авиационных двигателей и энергетических установок. - 24-29 сентября 2012 г, Запорожье-Алушта. - с.144-147.
 • Овчинников А.В. Материаловедческий подход при сварке титановых деталей ГТД / А.В. Овчинников, А.Я. Качан //Сборник тезисов "Прогрессивные технологии жизненного цикла авиационных двигателей и энергетических установок. - 24-29 сентября 2012 г, Запорожье-Алушта. - с.138-141.
 • Овчинников А.В. Влияние характеристик порошков титана на механизмы разрушения спеченных титановых сплавов / А.В. Овчинников, А.А. Скребцов //Сборник тезисов "Прогрессивные технологии жизненного цикла авиационных двигателей и энергетических установок. - 24-29 сентября 2012 г, Запорожье-Алушта. - с.108-110.
 • Овчинников А.В. Исследование структуры и механических свойств сварных соединений сплава ВТ3-1, выполненных сваркой трением / А.В. Овчинников, А.Г. Селиверстов, И.А. Петрик //Сборник тезисов "Прогрессивные технологии жизненного цикла авиационных двигателей и энергетических установок. - 24-29 сентября 2012 г, Запорожье-Алушта. - с.106-108.
 • Овчинников А.В. Повышение механических свойств (α+β) -титановых сплавов, предназначенных для изготовления деталей ГТД / А.В. Овчинников, Т.А. Коваленко //Сборник тезисов "Прогрессивные технологии жизненного цикла авиационных двигателей и энергетических установок. - 24-29 сентября 2012 г, Запорожье-Алушта. - с.102-106.
 • Овчинников А.В. Оценка возможности изготовления элементов запорной арматуры для агрессивных сред методом порошковой металлургии титановых сплавов / А.В. Овчинников, А.А. Скребцов, О.С. Омельченко // Сборник тезисов "Человек и Космос". 11-13 квітня 2012 р. г. Днепропетровск. ПГАСА.

2010 рік

 • Овчинников А.В. Применение субмикрокристаллических присадочніх материалов для восстановления деталей из сложнолегированніх титановіх сплавов // Нові конструкційні сталі та стопи і методи їх оброблення для підвищення надійності та довговічності вирбів: Збірник матеріалів ХII міжнародної науково-технічної конференції - Запоріжжя. 6-8 жовтня 2010 р. с.192-194.
 • О.В. Овчинников Вплив температури відпалу на структуру і міцність субмікрокристалічного титану / А.В. Овчинников, Т.О. Коваленко // Нові конструкційні сталі та стопи і методи їх оброблення для підвищення надійності та довговічності вирбів: Збірник матеріалів ХII міжнародної науково-технічної конференції - Запоріжжя. 6-8 жовтня 2010 р. с.189-192.
 • Овчинников А.В. Перспективы применения винтовой экструзии в авиадвигателестроении / А.В. Овчинников, В.Н. Варюхин, Я.Е. Бейгельзимер и др. // Сборник тезисов научно-технической конференции молодых ученых и специалистов "Титан-2010: производство и применение", 1-1 декабря 2010 г. Запорожье, ЗНТУ -ЗТМК. с.11-12.
 • Овчинников А.В. Использование гидрированного титана легированного кислородом взамен сплава 2М2А / А.В. Овчинников, И.О. Быков, С.И. Давыдов и др.// Сборник тезисов научно-технической конференции молодых ученых и специалистов "Титан-2010: производство и применение", 1-1 декабря 2010 г. Запорожье, ЗНТУ -ЗТМК. с. 68-71.
 • Овчинников А.В. Повышение механических свойств СМК титановых сплавов оптимизацией их состава и структуры / А.В. Овчинников, Т.А. Коваленко // Сборник тезисов научно-технической конференции молодых ученых и специалистов "Титан-2010: производство и применение", 1-1 декабря 2010 г. Запорожье, ЗНТУ -ЗТМК. с. 75-78.
 • Овчинников А.В. Исследование характера разрушения титановых сплавов подвергнутых интенсивной пластической деформации при циклическом нагружении // Сборник тезисов научно-технической конференции молодых ученых и специалистов "Титан-2010: производство и применение", 1-1 декабря 2010 г. Запорожье, ЗНТУ -ЗТМК. с.36-38.
 • Овчинников А.В. Изготовление заготовок для лопаток ГТД из титановых сплавов с повышенными механическими свойствами / А.В. Овчинников, Т.А. Коваленко // Сборник тезисов "Человек и Космос". 7-9 квітня 2010 р. Днепропетровск. ПГАСА с.436.