Ви є тут

Головна
Мета: формування у магістрів знань та практичних навичок управлінських комунікацій.
 
Завдання: 
-визначити технології управлінських комунікацій;
-навчити студентів розробляти ефективні стратегії комунікації в кризових ситуаціях;
-оперувати методами кризис-менеджменту.
 
У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен 
знати: 
-структуру управлінської комунікації;
-техніки спілкування;
-комунікативні технології.
вміти: 
- виступати перед публікою;
- вести наради, переговори та бріфінгах;
- професійно оцінювати власні навички управлінських комунікацій.