Ви є тут

Головна

Прізвище: Лютова

Ім'я: Ольга

По батькові: Валеріївна

 

Посада: доцент, заступник зав. кафедри "Нарисна геометрія, інженерна та комп'ютерна графіка"

Науковий ступінь: кандидат технічних наук

Вчене звання: доцент

 

Освіта: вища

 • Запорізький державний технічний університет, Інженерно-фізичний факультет, 2000 рік, диплом спеціаліста, спеціальність за дипломом - "Технологія та устаткування зварювання", кваліфікація за дипломом - "інженер-механік"
   

  Наукові інтереси: Підвищення якості вторинних алюмінієвих сплавів

  Дисципліни, які викладає: Нарисна геометрія, інженерна та комп’ютерна графіка

  Основні наукові роботи (публікації):

  Участь у конференціях:

   

  Рік початку діяльності в університеті: 2003

  Мови спілкування: Українська, російська, англійська зі словником

  Контакти:

  адреса: м.Запоріжжя, вул.Жуковського 64
  аудиторія (кабінет): а.341
  тел.: +380(61)7698260
  e-mail: kafedra_ngk@zntu.edu.ua

   1. Волчок И.П. Применение вторичных алюминиевых сплавов в транспортном машиностроении / И.П. Волчок, О.В. Лютова // Вісник Дніпропетровського національного університету залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна. – 2007. – Випуск № 14. – Дн-вськ: ДНУЗТ. – С. 225-227. (Фахове видання). 2. Лютова О. Підвищення якості вторинних алюмінієвих сплавів / О. Лютова, О. Мітяєв, І. Волчок // Машинознавство. – 2007. – № 8(122). – С. 32-35. (Фахове видання). 3. Лютова О.В. Влияние металлургических факторов производства на качество силуминов / О.В. Лютова, И.П. Волчок // Строительство, материаловедение, машиностроение: сб. научн. тр. – Вып. 45, ч.2. – Дн-вск: ПГАСиА, 2008. – С. 34-41. (Фахове видання). 4. Ljutova O.V. Increase of foundry properties of secondary silumins / O.V. Ljutova, I.P. Volchok // Archives of foundry engineering. – Poland – Issue 1/2008. – volume 8. – P. 89-91. (Фахове видання). 5. Лютова О.В. Свариваемость вторичных силуминов / О.В. Лютова, И.П. Волчок // Строительство, материаловедение, машиностроение: сб. научн. тр. – Вып. 58. – Дн-вск: ГВУЗ «ПГАСиА», 2011. – С. 440-445. (Фахове видання). 6. Наномодификатор вторичных силуминов / И.П. Волчок, А.А. Митяев, О.В. Лютова, Н.В. Широкобокова. – сб. докладов 2-го Международного научно-технического симпозиума «Наноструктурные функциональные покрытия и материалы для промышленности, 8-й Международной научно-технической конференции «Вакуумные технологии и оборудование для получения наноматериалов». Харьков, 23-27 апреля 2007. – Харьков, 2007. – Т.1. – С. 180-183. (Фахове видання). 7. Лютова О.В. Повышение литейных свойств вторичных алюминиевых сплавов.// Вісник Дніпропетровського національного університету залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна. Вип. 3 (45). – Дніпропетровськ, ДНУЗТ, 2013 - С. 53-59 . (Графічне відображення досліджуваних факторів на ливарні властивості вторинних алюмінієвих сплавів) (Фахове видання). 8. Лютова О.В. Влияние железа на структуру и механические свойства сплава АК9М2 // Строительство, материаловедение, машиностроение. Сб. научн. трудов. Вып. 67, – Днепропетровск, ПГАСиА, 2013. – С. 355-360. (Графічне відображення впливу залізовмістких фаз на механічні властивості сплаву АК9М2) (Фахове видання). 9. Лютова О.В. Свариваемость вторичных алюминиевых сплавов // Литье и металлургия. – 2013. – № 4(73). – С. 45-50. (Фахове видання). 10. Волчок І.П. Підвищення якості вторинних силумінів шляхом використання рафінувально-модифікувальної, термічної та лазерної обробок / І.П. Волчок, О.Л. Скуйбіда, О.В. Лютова, Н.В. Широкобокова // Вісник Дніпропетровського національного університету залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна. Вип. 5 (53). – Дніпропетровськ, ДНУЗТ, 2014 – С. 101-108. 11. Лютова О.В. Повышение технологических и механических свойств вторичных силуминов в результате совершенствования рафинирующе-модифицирующих процессов // Металознавство та термічна обробка металів. – 2015. – № 2 – С. 8 -14. (Фахове видання) LXVI і 67-й, 74-й міжнародних науково-практичних конференціях «Проблемы и перспективы развития железнодорожного транспорта», Дніпропетровськ, 2006, 2007, 2014; VIII міжнародній конференції-виставці «Проблеми корозії та протикорозійного захисту конструкційних матеріалів», Львов, 2006; IX и X міжнародних молодіжних науково-практичних конференціях «Людина і космос», Дніпропетровськ, 2007,2008; 8-му міжнародному симпозіумі українських інженерів-механіків, Львів, 2007; IV міжнародній конференції «Development trends in mechanization of foundry processes», Poland, Cracow – Szyse, 2007; II міжнародному науково-технічному симпозіумі «Наноструктурные функциональные покрытия и материалы для промышленности», Харків, 2007 VIII міжнародній науково-технічній конференції «Вакуумные технологии и оборудование для получения наноматериалов», Харків, 2007; XI міжнародній науково-практичній конференції «Нові конструкційні сталі та стопи і методи їх оброблення для підвищення надійності та довговічності виробів», Запоріжжя, 2008; XII міжнародній науково-практичній конференції «Неметалеві вкраплення і гази у ливарних сплавах», Запоріжжя, 2009; міжнародній науково-практичній конференції «Стародубовские чтения», Дніпропетровськ, 2008, 2011, 2013; «Тиждень науки», Запоріжжя, 2005-2014.