Ви є тут

Головна

Прізвище: Баршацька

Ім'я: Галина

По батькові: Юріївна

 

Посада: доцент кафедри соціальної роботи та психології

Науковий ступінь: кандидат соціологічних наук

Вчене звання: доцент

Обліковий запис науковця (ORCID): 0000-0003-2361-0226

Обліковий запис науковця (Scopus): 57217096220

Обліковий запис науковця (Google Scholar): https://scholar.google.com.ua/citations?user=_h8YvcAAAAAJ

 

Освіта: вища

 • Гуманітарний університет «Запорізький інститут державного та муніципального управління», спеціальність «Соціальна робота» кваліфікація магістр соціальної роботи, 2005 рік.
 

Дисертації:

 • Кандидатська дисертація зі спеціальності – 22.00.04 «Спеціальні та галузеві соціології»:
  «Соціокультурні виміри маргінальності в Україні», рік захисту – 2012, Класичний приватний університет

Наукові інтереси:

 • Вивчення нетрадиційних методів навчання як засіб професійного самовизначення особистості студента
 • Соціокультурний потенціал сімейного дозвілля
 • Соціально-економічні методи, технології підтримки населення і технології медико-соціальної роботи.
 • Молодь як соціальна спільнота та її соціалізації на виробництві

Дисципліни, які викладає:

 • Соціальна робота з різними групами клієнтів
 • Менеджмент соціальної роботи
 • Практикум по спеціальності
 • Теорія та практика волонтерської діяльності

Основні наукові роботи (публікації):

Всього наукових праць: більше 30, з них колективних монографій – 3, навчальних посібників у співавторстві – 1., підручник у співавторстві -1 

Наукові роботи (публікації) 2019-2021 рр.

Основні наукові роботи (публікації):

 • H. Barshatska. E-government Potential in Social Service Delivery: Regional Context [Text] / V. Popovych, S. Shcherbyna, H. Barshatska, O. Baluchtina // IV International Scientific Congress «Society of Ambient Intelligence – 2021» (ISC-SAI 2021). Kryvyi Rih, Ukraine, April 12–16, 2021. SHS Web of Conferences. Volume 100, 04003 (2021) (WEB OF SCIENCE)
 • Баршацька Г.Ю. Стратегія розвитку міста (на прикладі м.Енергодар) / О. Ф. Стаднік, С. С. Щербина, Л. В. Барзенкова-М’ясникова, Г. Ю. Баршацька // Соціальні технології : актуальні проблеми теорії та практики: зб. наук. пр. / редкол.: Е.Г. Позднякова-Кирбят'єва (гол. ред.) та ін. Запоріжжя: Гельветика, 2020. Вип. 88. C. 74 – 84. ISSN 2707-9147 (Фахове видання, Index Copernicus)
 • Barshatska, H.Yu. Establishing interterritorial cooperation of amalgamated territorial communities as a tool to increase their capacity. [Teкст]/ Arabadzhyiev, D.Yu., Professor, Z.B., Barshatska, H.Yu., Huba, M.I., Shashyna, M.V.// (2020) International Journal of Management, 11 (5), pp. 1036-1044.
 • Barshatska, G. Formation of a socially competent personality in a family [Text] /  G. Barshatska, Ya.M. Popovych, O. Turba // Regionálna revue / Regional Revue. – 2020. – No.1. – vol 1. – Vydavateľ: Merci, n.o., Komenského 12, Trebišov, Slovenská republika. – Р. 107–118. (Index Copernicus, Google Scholar).
 • Barshatska, G. Forced migrants’ sociological reintegration analysis. V Popovych, G Barshatska. Social work and education, 177-185. 2019

Монографії:

 • Теоретичні та практичні основи соціальної роботи: монографія [Текст] / Г.Ю. Баршацька, В.В. Дударьов, В.О. Коваль, В.В. Кузьмін, М.О. Кузьміна, В.М. Попович (керівник авт. кол.), О.О. Турба, С.С. Щербина – Запоріжжя : НУ «Запорізька політехніка», 2020. – Т.1. –130 с. (підрозділ у науковій монографії).
 • Теоретичні та практичні основи соціальної роботи : монографія [Текст] / В. М. Попович, В. О. Таран, О. М. Балухтіна та ін.; під заг. ред. В. М. Поповича. – Запоріжжя : НУ «Запорізька політехніка», 2021. – Т.2. – 258 с. (підрозділ у науковій монографії).

Навчальні посібники та підручники:

 • Управління соціальними процесами: навчальний посібник [Текст] // О.А. Агарков (керівник авт. кол.), Г.Ю. Баршацька, В.В. Кузьмін, В.М. Попович, О.О. Турба, С.С. Щербина - Запоріжжя: ЗНТУ, 2019. – 217 с.

Участь у конференціях:

 • Баршацька Г.Ю. Аналіз державної соціальної політики [Текст] / Г.Ю. Баршацька, С.С. Щербина // Суспільні науки: історія, сучасність, майбутнє: Матеріали міжнародної науково-практичної конференції (м. Київ, Україна, 3–4 травня 2019 року). – К.: ГО “Київська наукова суспільнознавча організація”, 2019 – С. 18 – 21.
 • Баршацька Г.Ю. Соціальна взаємодія в колективі / Г.Ю. Баршацька, Я.М. Попович // Соціологія та соціальна робота в умовах національних та регіональних викликів : матеріали доповідей та повідомлень міжнародної науково-практичної конференції, Ужгород 27.9.2019 р. / за ред. І. В. Козубовської, Ф. Ф. Шандора. – Ужгород : ТОВ "РІК-У", 2019. – С. 14-15. – Бібліогр.
 • H. Barshatska. Social services customers’ socio-psychological characteristics// Scientific journal.Innovative solutions in modern science. – No. 2(29). Dubai: Publisher TK Meganom, LLC, 2019. – P. 107-123.
 • Баршацька Г.Ю., Гутарева В.С. Булінуг у шкільному середовищі // Тиждень науки-2019. Факультет соціальних наук. Тези доповідей науково-практичної конференції, Запоріжжя, 15–19 квітня 2019 р. [Електронний ресурс] / Редкол. :В.В. Наумик (відпов. ред.) Електрон. дані. – Запоріжжя : ЗНТУ, 2019. – 1 електрон. опт. диск (DVD-ROM); 12 см. – Назва з тит. екрана. ISBN 978-617-529-230-3. Тиждень науки-2019. Факультет соціальних наук. Тези доповідей науково-практичної конференції, Запоріжжя, 15–19 квітня 2019 р. [Електронний ресурс] / Редкол. :В.В. Наумик (відпов. ред.) Електрон. дані. – Запоріжжя : ЗНТУ, 2019. – 1 електрон. опт. диск (DVD-ROM); 12 см. – Назва з тит. екрана. ISBN 978-617-529-230-3.
 • Баршацька Г.Ю. Вплив «нового менеджеріалізму» на реформування європейських соціальних служб. Суспільство і особистість у сучасному комунікаційному дискурсі : Матеріали ІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції (м. Запоріжжя, 9-10 квітня 2020 р.) / редкол.: В.Л. Погребна, В.М. Попович, Н.В. Островська, Т.О. Серга та ін. [Електронний ресурс] Електрон. дані. – Запоріжжя : НУ «Запорізька політехніка», 2020. – 1 електрон. опт. диск (DVD-ROM); 12 см. – Назва з тит. екрана. – 677 с
 • H. Barshatska . Formation of a socially competent personality in a family // Popovych Ya.M., H. Barshatska, Turba O. / Regionálna revue / Regional Revue ISSN 2644 – 4941 no.1, vol 1 / 2020
 • Вінник О.Д., Баршацька Г.Ю. Ведення випадку як технологія соціальної роботи з сім’ями підлітків, які схильні до проявів девіантної поведінки. Суспільство і особистість у сучасному комунікаційному дискурсі: Матеріали ІІІ Всеукраїнського науково-практичної конференції 28 квітня 2021 р., м.Запоріжжя (Електронний ресурс) / В.Л. Погребна, В.М. Попович, Н.В. Островська, О.О.Турба та ін.ш. Електроннідані.- Запоріжжя : НУ «Запорізька політехніка», 2021. С.17-20
 • Баршацька Г.Ю. Аналіз управління персоналу як інструмент підвищення якості на підприємстві. Суспільство і особистість у сучасному комунікаційному дискурсі: Матеріали ІІІ Всеукраїнського науково-практичної конференції 28 квітня 2021 р., м.Запоріжжя (Електронний ресурс) / В.Л. Погребна, В.М. Попович, Н.В. Островська, О.О.Турба та ін.ш. Електроннідані.- Запоріжжя : НУ «Запорізька політехніка», 2021. С.204-206
 • Ковшун А.В. Баршацька Г.Ю. Сучасне визначення коучингу як інноваційного підходу в управлінні соціальною організацією. Суспільство і особистість у сучасному комунікаційному дискурсі: Матеріали ІІІ Всеукраїнського науково-практичної конференції 28 квітня 2021 р., м.Запоріжжя (Електронний ресурс) / В.Л. Погребна, В.М. Попович, Н.В. Островська, О.О.Турба та ін.ш. Електроннідані.- Запоріжжя : НУ «Запорізька політехніка», 2021. С.207-209
 • Баршацька Г.Ю. Розвиток професійної компетентності соціальних працівників у волонтерській діяльності. Тиждень науки-2021. Факультет соціальних наук. Тези доповідей науковопрактичної конференції, Запоріжжя, 19–23 квітня 2021 р. [Електронний ресурс] / Редкол. :В.В. Наумик (відпов. ред.) Електрон. дані. – Запоріжжя : НУ «Запорізька політехніка», 2021. – 1 електрон. опт. диск (DVD-ROM); 12 см. – Назва з тит. екрана. ISBN 978-617-529-323-2 С.49-51
 • Баршацька Г.Ю., Ковшун А.В. Можливості коучингового підходу в управлінні соціальною організацією. Тиждень науки-2021. Факультет соціальних наук. Тези доповідей науковопрактичної конференції, Запоріжжя, 19–23 квітня 2021 р. [Електронний ресурс] / Редкол. :В.В. Наумик (відпов. ред.) Електрон. дані. – Запоріжжя : НУ «Запорізька політехніка», 2021. – 1 електрон. опт. диск (DVD-ROM); 12 см. – Назва з тит. екрана. ISBN 978-617-529-323-2 С.82-84

Рік початку діяльності в університеті: 2013.

Мови спілкування: українська, російська вільно, англійська за допомогою словника

Контакти:

адреса: адреса кафедри: вул. Тургенєва, 39, м.Запоріжжя
[для поштових відправлень: вул.Жуковського, 64, м.Запоріжжя, Україна, 69063]
аудиторія (кабінет): 485 (корпус №4)
тел.: +38(061)7698570
e-mail: gloc3g@gmail.com