Ви є тут

Головна

Прізвище:  Головко

Ім'я:  Любов

По батькові:  Василівна
 

Посада:  доцент  кафедри  філософії

Науковий ступінь:  кандидат  філософських  наук

Вчене звання:  доцент
 

Обліковий запис науковця (ORCID):  0000-0002-7800-6088

Освіта: вища

 • Ростовський державний університет, філософський факультет, 1975 р., спеціальність «філософія – викладач», кваліфікація за дипломом «викладач філософії».

Дисертації:

 • Кандидатська дисертація – за спец. 09.00.03 «науковий атеїзм, історія релігії та атеїзму», 1986 р., тема «Особливості формування науково-атеїстичного світогляду студентської молоді», Московський державний університет ім. М. Ломоносова.

Наукові інтереси:

 • релігієзнавчі проблеми

Дисципліни, які викладає:

 • «Філософія», «Релігієзнавство» (студентам-бакалаврам).

Основні наукові роботи (публікації):

Всього наукових праць: біля 35, з них патентів – немає, монографій – немає, навчальних посібників – 1.

 • Головко, Л.В. Субъектно-деятельностный подход к обучению студентов [Текст] / Л.В. Головко // Культурологічний вісник. Науково-теоретичний щорічник нижньої Наддніпрянщини [гол. ред. В.І. Воловик]. – 2014. – С. 195-202. – Бібліогр.: с. 202.
 • Головко, Л.В. Философия риска [Текст] / Л.В. Головко // Гуманітарний вісник Запорізької державної інженерної академії [гол. ред. В.Г. Воронкова]. – 2013. – Вип. 54. – С. 187-206. – Бібліогр.: с. 206.
 • Головко, Л.В. Проблема буття релігії та суспільство [Текст] / Л.В. Головко // Гуманітарний вісник Запорізької державної інженерної академії [гол. ред. В.Г. Воронкова]. – 2012. – Вип. 50. – С. 125-133.– Бібліогр.: с. 133.
 • Головко, Л.В. Релігійна мораль і бізнес [Текст] / Л.В. Головко // Гуманітарний вісник Запорізької державної інженерної академії [гол. ред. В.Г. Воронкова]. – 2011. – Вип. 44. – С. 134-139. – Бібліогр.: с. 139.
 • Головко, Л.В. Виникнення філософії освіти як окремої дисципліни [Текст] / Л.В. Головко // Соціальні технології: актуальні проблеми теорії та практики. – 2011. – Вип. 49. – С. 269-276. – Бібліогр.: с. 276.
 • Головко Л.В. Проблема християнського екуменізму і природа громадянської релігії [Текст] // Гуманітарний вісник Запорізької державної інженерної академії [гол. ред. В.Г. Воронкова]. – 2010. – Вип. 39. – С. 238-246. – Бібліогр.: с. 246.

Участь у конференціях:

 • Головко, Л.В. Релігія і вільнодумство як світогляди [Текст] / Л.В. Головко // Матеріали щорічної науково-практичної конференції викладачів, науковців, молодих вчених, аспірантів, студентів ЗНТУ «Тиждень науки», 16-18 квітня 2015 р., м. Запоріжжя. – С. 179-180.
 • Головко, Л.В. Новітні релігії: історія та сучасність [Текст] /Л.В. Головко // Матеріали щорічної науково-практичної конференції викладачів, науковців, молодих вчених, аспірантів, студентів ЗНТУ «Тиждень науки», 21-24 квітня 2014 р., м. Запоріжжя – Т. 4. – C. 167-168.
 • Головко, Л.В. Релігійний модернізм [Текст] / Л.В. Головко // Матеріали щорічної науково-практичної конференції викладачів, науковців, молодих учених, аспірантів, студентів ЗНТУ «Тиждень науки – 2013», 15-19 квітня 2013 р., м. Запоріжжя – Т. 2. – C. 212-215.
 • Головко, Л.В. Особливості релігії як морального чинника [Текст] / Л.В. Головко // Матеріали щорічної науково-практичної конференції викладачів, науковців, молодих учених, аспірантів, студентів ЗНТУ «Тиждень науки – 2012», 9-13 квітня 2012 р., м. Запоріжжя.. – Т. 2. – C. 229-231.
 • Головко, Л.В. Свобода буття релігії у суспільстві [Текст] / Л.В. Головко // Матеріали щорічної науково-практичної конференції викладачів, науковців, молодих учених, аспірантів, студентів ЗНТУ «Тиждень науки – 2011», 11-15 квітня 2011 р., м. Запоріжжя – Т. 3. – C. 212-215.

Відзнаки та нагороди:

 • відзнака ЗНТУ «За бездоганну працю» (2010 р.).

Рік початку діяльності в університеті:  1986 р.

Мови спілкування:  українська, російська.

Контакти:

69063,  м. Запоріжжя,  вул. Жуковського,  64
кафедра філософії, ауд. 547-а,  5-ий навчальний корпус ЗНТУ
тел.:        +38(061) 7-698-285
e-mail:     lubov.holovko@gmail.com

URL: