Ви є тут

Головна

Прізвище: Онуфрієнко

Ім'я: Володимир

По батькові: Михайлович

ORCID: 0000-0003-4907-2200

Посада: завідувач кафедри вищої математики

Участь у роботі рад і державних структур: 

 • член Ради Університету (ЗНТУ),
 • член Ради Машинобудівного факультету (ЗНТУ);
 • член спеціалізованої ради із захисту докторських дисертацій за спец. 01.04.03 – радіофізика у Київському національному університеті ім. Тараса Шевченка (з 2009 р.);
 • член спеціалізованої ради із захисту докторських дисертацій за спец. 01.04.03 – радіофізика у Дніпропетровському національному університеті  ім. Олеся Гончара (з 2008 р.);
 • член американської асоціації інженерів-електриків (IEEE);
 • член редколлегій 2-х наукових журналів (Радіоелектроніка,Iнформатика,Управління; Електротехніка та електроенергетика);
 • керівник фіз.-мат. секції Придніпровського наукового центру по Запорізькій області. 

Науковий ступінь: доктор фізико-математичних наук.

Вчене звання: професор.

Освіта: вища

 • Дніпропетровський національний університет, Радіофізичний факультет, 1972,  спеціальність за дипломом –радіофізика та електроніка, спеціалізація – «радіофізик», кваліфікація за дипломом – «спеціаліст»
 • Аспірантура Дніпропетровського національного університету, спеціальність 01.04.03 «радіофізика», 1975.
 

Дисертації:

 • Кандидатська дисертація зі спеціальності – 01.04.03  «радіофізика»: «Розрахунок електромагнітних полів у хвилеводних трансформаторах зі з’єднувальною порожниною складної форми», рік захисту -1977, Харківський національний університет;
 • Докторська дисертація зі спеціальності – 01.04.03 «радіофізика»: «Електромагнітні поля диференціальних розподілів зарядів і струмів на топології фрактального середовища», рік захисту – 2005, Дніпропетровський національний університет.

Наукові інтереси:

 • математичні методи моделювання радіофізики;
 • фрактальна теорія поля.

Дисципліни, які викладає:

бакалаврам:

 • вища математика;
 • лінійна алгебра та аналітична геометрія;
 • математичний аналіз;
 • диференціальні рівняння;
 • спеціальні розділи вищої математики;
 • теорія ймовірностей та математична статистика;

магістрантам:

 • математичне моделювання;
 • методи оптимізації.

Основні наукові роботи (публікації):

Всього наукових праць: понад 200, з них  монографій – 1, навчальних посібників – 4.

 1. Онуфрієнко В.М. Інженерна математика. Бакалаврський мінімум. Частина 1: навч. посібник / В.М. Онуфрієнко, Н.В. Сніжко, Н.М. Антоненко та ін.; за заг. ред. В.М. Онуфрієнка – Запоріжжя: ЗНТУ, 2019. – 362 с.
 2. V. M. Onufriyenko, А.V.Кuzemko. Variable Order Dіferintegral Forms and Maxwell equations Homogenization for fractal Structured Medium / Mathematical Methods in Electromagnetic Theory, Dnipropetrovsk. – 2014. –P.65-67.
 3. V. M. Onufriyenko, K.S. Chernyakhovska. Differintegral model of log-periodically structured fractal antenna// Mathematical Methods in Electromagnetic Theory, Kharkov. – 2012. –P.557-560.
 4. В.М.Онуфрієнко. Електромагнітні приповерхневі валастивості фрактально структурованих металів. Вісник ДНУ. 2008. Т.16.-№ 2/1.- С.150-157.
 5. А.В.Крапивной, В.П.Чумаченко, Онуфриенко В.М. Оптимизация значений геометрических параметров в методе открытого слоя. Радіоелектроніка. Інформатика. Управління.- №1(15), 2006.-С.20-25.
 6. А.А.Мисюра, В.М.Онуфриенко, О.В.Крапивний.  Фрактальні властивості прямокутного хвилеводу з метаматеріальною пластиною// Радіоелектро-ніка. Інформатика. Управління.- №2(14), 2005.-С.15-20.
 7. Мисюра А.А., Онуфриенко В.М. Расчет затухания магнитной волны в прямоугольном  волноводе с фрактальными стенками// Радиофизика и электроника: Сб. науч. тр./ НАН Украины, Ин-т радиофизики и электроники им. А.Я.Усикова. -Харьков..-2004.-Т. 9,  № 1.-С.211-215.
 8. V.M. Onufrienko. Fractal properties of artificial medium in estimates of permittivity // Radioelectronics and Communications Systems. 2003; vol.45 no 10: 53-55.
 9. V.M.Onufriyenko. T.I.Slyusarova.  An Integro-Differential Model for the Interaction of a Monochromatic Wave with a Circular Cylinder // Telecommunications and Radio Engineering, 2002.-Vol.57.-N 10-11.-PP.23-30.
 10. V.M.Onufrienko.  Absorption   of    the   Plane    Electromagnetic Wave Energy by a Fractal Conducting Surface // Telecommunications and Radio Engineering, 2001.-Vol.55.-N 6-7. -PP. 98-103.
 11. V.M.Onufriyenko. Physical and Geometric Interpretation of Electromagnetic Field’s α-Characteristics // Telecommunications and Radio Engineering,  Vol.53.-N 4-5, 1999.-PP. 136-139.

Участь у конференціях:

 1. Онуфрієнко В.М., Слюсарова Т.І., Онуфрієнко Л.М. Ередитарність Диферінтегрального Шару На Фрактально Конфігурованому Контакті Метал-Електроліт // Вимірювальна та обчислювальна техніка в технологічних процесах : матеріали дев’ятнадцятої міжнародної науково-технічної конференції (м. Одеса, 14-17 червня 2019 р., м. Одеса), Одеська національна академія зв’язку ім. О.С. Попова. – Одеса: ФОП Бондаренко М. О., 2019. – С. 50-51.

 2. Онуфрієнко В.М., Шама Є.О., Онуфрієнко Л.М. ІМІТАЦІЯ ВІД‘ЄМНОЇ ЄМНОСТІ ФРАКТАЛЬНОГО ШАРУ ЗІ ЗВОРОТНІМ ЕФЕКТОМ ГУСА- ХЕНХЕН// Вимірювальна та обчислювальна техніка в технологічних процесах : матеріали дев’ятнадцятої міжнародної науково-технічної конференції (м. Одеса, 14-17 червня 2019 р., м. Одеса), Одеська національна академія зв’язку ім. О.С. Попова. – Одеса: ФОП Бондаренко М. О., 2019. – С. 52-53.

 3. Онуфрієнко В.М., Слюсарова Т.І., Онуфрієнко Л.М. Розрахунок C-V характеристик фрактальних структур «метал-окисел-напівпровідник»//Перспективні напрямки сучасної електроніки, інформаційних та комп'ютерних систем (MEICS-2019): IV Всеукраїнська науково-практична конференція, 27-29 листопада 2019 р., м. Дніпро, Україна, 2019.-С. 214-215.

 4. Шама Є.О. Онуфрієнко В.М., Слюсарова Т.І. Моделювання зсуву Федорова-Ембера на межі діелектрика з фрактально конфігурованим мета матеріалом //  Перспективні напрямки сучасної електроніки, інформаційних та комп'ютерних систем (MEICS-2019): IV Всеукраїнська науково-практична конференція, 27-29 листопада 2019 р., м. Дніпро, Україна, 2019.-С. 204-205.

 5. Онуфрієнко В.М., Шама Є.О., Онуфрієнко Л.М. Управління струмом польового транзистора з фрактально імпеданс ним каналом //  Перспективні напрямки сучасної електроніки, інформаційних та комп'ютерних систем (MEICS-2019): IV Всеукраїнська науково-практична конференція, 27-29 листопада 2019 р., м. Дніпро, Україна, 2019.-С. 210-211.

 6. Володимир Онуфрієнко. Диферінтегральна модель імітування від‘ємних емностей та індуктивностей у фрактально конфігурованому середовищі [Текст] / Онуфрієнко В.М.// Перспективні напрям-ки сучасної електроніки, інформаційних та комп'ютерних систем (MEICS-2018): III Всеукраїнська науково-практична конференція, 21-23 листопада 2018 р., м.Дніпро, Україна, 2018.- С.89

 7. Онуфрієнко В.М., Онуфрієнко Л.М. Вплив фрактальних меж затвору на провідність польового транзистора [Текст] / В.М. Онуфрієнко, Л.М. Онуфрієнко// Перспективні напрям-ки сучасної електроніки, інформаційних та комп'ютерних систем (MEICS-2018): III Всеукраїнська науково-практична конференція, 21-23 листопада 2018 р., м.Дніпро, Україна, 2018.- С.114-115

 8. Онуфрієнко В.М., Диферінтегральна модель польового транзистора з фрактальним наношаром каналу [Текст] / Онуфрієнко В.М., Онуфрієнко Л.М. // Фізико-технічні проблеми передавання, оброблення та зберігання інформації в інфокомунікаційних системах: VII Міжнародна науково-практична конференція, 8-10 листопада 2018 р., м.Чернівці, Україна, 2018.- С.113-114

 9. Онуфрієнко В.М., Куземко А.В., Черняховська К.С. Source-Sink Control Properties of Fractal Point Vibrator // Proc. TCSET’2014, February 25-March 1, Lviv-Slavske, Ukraine. P. 101-102.
 10. Onufrienko V.M. The frequency independence of fractal antennas // Proceedings of XIIIrd International Conference “Antenna Theory and Techniques (ICATT’13).-Odessa, Ukraine.- September 16-20, 2013.-V.1, PP.332-334.
 11. V.M.Onufriyenko, Dolgiy A.A. Maxwell’s equations on very hight-frequencies: the analysis of the waves refraction in fractal medium// Conf. Proc. International Conference of Mathematical Methods in Electromagnetic Theory (MMET-2012), (Kharkov) Ukraine. – 2012. –P.142-145.
 12. Volodymyr M. Onufriyenko, Kateryna S. Chernyakhovska. Fractal transformation of the hertz dipole in the EH-vibrator// Proceedings of XI-th International Seminar/Workshop on “Direct and Inverse Problems of Electromagnetic and Acoustic Wave Theory” (DIPED-2011), Lviv, 26-29 September, 2011, Pidstryhach Institute of Applied Problems of  Mechanics and Mathematics NASU. PP. 145-148.
 13. Volodymir M. Onufriyenko .A Discussion on the Properties of Electrically Small Fractal Wire Antennas/ Proceedings of VIrd International Conference “Antenna Theory and Techniques (ICATT’07).-Sevastopol, Ukraine.-2007.-V.1, PP.107-109.
 14. V.Onufriyenko. Theory of fractal wire antennas: the differintegral equations model / Conf. Proc.  11-th International   Conference  on    Mathematical  Methods  in Electromagnetic Theory      (MMET-2006), (Kharkiv), Ukraine.- June 26-29, 2006.-P.196-198.
 15. Т.О.Штефан, А.О.Місюра, В.М.Онуфрієнко. Застосування дробових інтегродиференціалів в задачах нелінійної фізики. XI міжнародна   наукова   конференція  ім.академіка М.Кравчука, 18-20  травня. 2006 р., Київ: Метеріали конф.-2006.-С.662.
 16. A. O. Misyura, V. M. Onufriyenko.Electromagnetic field in rectangular waveguide with magnetized fractal ferrite plate. DIPED”05 Lviv, September 12-15, 2005.
 17. Онуфрієнко В.М. Алгоритмічний припис як засіб стискання інформації з вищої математики у системі дистанційної освіти// Тезисы докладов международной научно-методической конференции (15-17 ноября 2005 г.).-Донецк: Изд-во ДонНУ, 2005.-С.426-427.
 18. Andriy O. Misyura, Volodymyr M. Onufriyenko, Tetyana O. Shtefan. Integrodifferential model of artificial fractal medium// Conference Proc. 15th International Conf. on Microwaves, Radar and Wireless Communications (MIKON-2004).-Warszaw( Poland).V.2- 2004.- P.413-416.
 

Відзнаки та нагороди:

1. Почесний знак «Відмінник освіти України» (2000 р.).

2. Почесна грамота Міністерства освіти і науки України (2005р.).

3. Почесна грамота Запорізької обласної адміністрації (2006 р.).

4. Лауреат премії Програми підтримки вчених та обдарованої молоді за підтримки виконавчого комітету Запорізької міської ради (2006 р.).

5. Нагрудний знак ЗНТУ 3-го ступеня «За бездоганну працю» (2010 р.).

6. Нагрудний знак ЗНТУ 2-го ступеня «За бездоганну працю» (2015 р.).

 

Рік початку діяльності в університеті: 1975.

Мови спілкування: українська, російська, французька.

Контакти:

адреса: вул. Гоголя 64, м. Запоріжжя, Україна, 69063,
кабінет: 201
тел.: +380(61)7646575;+380(61)7698487