Ви є тут

Головна

Прізвище: Онуфрієнко

Ім'я: Володимир

По батькові: Михайлович

 

Посада: завідувач кафедри "Вища метаматика", професор

Участь у роботі рад і державних структур: член Ради машинобудівного інституту (НУ «Запорізька політехніка»); член Ради університету (НУ «Запорізька політехніка»); член конференції трудового колективу університету; член редколегій фахового наукового журналу «Радіоелектроніка, інформатика, управління» (видавництво НУ «Запорізька політехніка»); куратор фізико-математичної секції у Запорізькій області від Придніпровського наукового центру; член американської асоціації інженерів-електриків (IEEE)

Науковий ступінь: доктор фізико-математичних наук

Вчене звання: професор

Обліковий запис науковця (ORCID): 0000-0003-4907-2200

 

Освіта: вища

 • Дніпропетровський державний університет, радіофізичний факультет , 1972 р., [дипломом з відзнакою], спеціальність за дипломом – {шифр спеціальності} «радіофізика та електроніка», спеціалізація – «радіофізика», кваліфікація за дипломом – «спеціаліст»
 • Дніпропетровський державний університет, аспірантура (денне відділення) , 1975 р., спеціальність – 01.04.03 «радіофізика»
 

Дисертації:

 • Кандидатська дисертація зі спеціальності – 01.04.03 «радіофізика»:
  «Розрахунок електромагнітних полів у хвилеводних трансформаторах зі з’єднувальною порожниною складної форми», рік захисту – 1977 р., Харківський національний університет
 • Докторська дисертація зі спеціальності – 01.04.03 «радіофізика»:
  «Електромагнітні поля диференціальних розподілів зарядів і струмів на топології фрактального середовища», рік захисту – 2005, Дніпропетровський національний університет

Наукові інтереси:

 • математичні методи моделювання в радіофізиці
 • фрактальна теорія поля
 • методика викладання математики у вищій школі

Дисципліни, які викладає:

 • Вища математика

Основні наукові роботи (публікації):

Всього наукових праць: понад 250 (з них 54 – в наукометричній базі Scopus), з них патентів – 0, монографій – 1, навчальних посібників – 3.

 • Онуфрієнко В.М. Електромагнітні приповерхневі властивості фрактально структурованих металів // ж-л Вісник Дніпропетровського національного університету (Серія: Фізика. Радіоелектроніка). – Дніпропетровськ: ДНУ, 2008. – вип. 15, № 2/1. – С. 150-157
 • Крапивний О.В., Чумаченко В.П., Онуфрієнко В.М. Про оцінювання поля, розсіюваного опуклим імпедансним циліндром // ж-л Радіоелектроніка. Інформатика. Управління. – № 1(15). – Запоріжжя: ЗНТУ, 2006. – С. 5-9
 • Місюра А.О., Онуфрієнко В.М., Крапивний О.В. Фрактальні властивості прямокутного хвилеводу з мета матеріальною пластиною // ж-л Радіоелектроніка. Інформатика. Управління. – № 2(14). – Запоріжжя: ЗНТУ, 2005. – С. 15-20
 • Onufrienko V.M., Slyusarova T.I. An integro-differential model for the interaction of a monochromatic wave with a circular cylinder // Magazine Telecommunications and Radio Engineering (TC&RE). – 2002. – Vol. 57, NO. 10-11. – P. 23-30 (Scopus)
 • Онуфрієнко В.М. Диферінтегральні альфа-форми у хаусдорфовій метриці на фрактальних множинах // ж-л Радіоелектроніка. Інформатика. Управління. – №2(8). – Запоріжжя: ЗНТУ 2002. – С. 31-35
 • Onufrienko V.M. Absorption of the plane electromagnetic wave energy by a fractal conducting surface // Magazine Telecommunications and Radio Engineering (TC&RE). – 2001. – Vol. 55, NO. 6-7. – P. 98-103 (Scopus)
 • Onufrienko V.M. Interaction of a plane electromagnetic wave with a metallized fractal surface // Magazine Telecommunications and Radio Engineering (TC&RE). – 2001. – Vol. 55, NO. 3. – P. 27-32 (Scopus)
 • Onufriyenko V.M. Physical and geometric interpretation of electromagnetic fields α-characteristics // Magazine Telecommunications and Radio Engineering (TC&RE). – 1999. – Vol. 53, NO. 4-5. – P. 136-139 (Scopus)
 • Онуфрієнко В.М., Лисоконь І.В., Самолчев П.О., Слюсарова Т.І. Електромагнітні хвилі на фрактальній межі розділу двох середовищ // ж-л Радіоелектроніка. Інформатика. Управління. – № 1. – Запоріжжя: ЗДТУ, 1999. – С. 20-23
 • Перелік усіх наукових публікацій за роками

Участь у конференціях:

 • Onufrienko V.M. Modeling characteristics of field-effect fractal nanotransistor / V.M. Onufrienko, T.I. Slyusarova, L.M. Onufriyenko // IEEE: Proceedings 15th International Conf. on Advanced Trends in Radioelectronics, Telecommunications and Computer Engineering (TCSET-2020), Lviv-Slavske, Ukraine, February 25-29, 2020. – Lviv: Lviv Polytechnic National University, 2020. – P. 586-589. – DOI: 10.1109/TCSET49122.2020.235500 (Scopus)
 • Онуфрієнко В.М. Ередитарність диферінтегрального шару на фрактально конфігурованому контакті метал-електроліт / В.М. Онуфрієнко, Т.І. Слюсарова, Л.М. Онуфрієнко // Вимірювальна та обчислювальна техніка в технологічних процесах: матеріали дев’ятнадцятої міжнародної науково-технічної конф. (ВОТТП-2019), м. Одеса, 14-17 червня 2019 р. – Одеса: Одеська національна академія зв’язку ім. О.С. Попова, 2019. – С. 50-51
 • Онуфрієнко В.М. Диферінтегральна модель імітування від’ємних емностей та індуктивностей у фрактально конфігурованому середовищі / В.М. Онуфрієнко // Перспективні напрямки сучасної електроніки, інформаційних та комп'ютерних систем: III Всеукраїнська науково-практична конф. (MEICS-2018), м. Дніпро, 21-23 листопада 2018 р. – Дніпро: Дніпровський національний університет ім. О. Гончара, 2018. – С. 89
 • Онуфрієнко В.М. Диферінтегральна модель польового транзистора з фрактальним наношаром каналу / В.М. Онуфрієнко, Л.М. Онуфрієнко // Фізико-технічні проблеми передавання, оброблення та зберігання інформації в інфокомунікаційних системах: матеріали VII міжнародної науково-практичної конф., м. Чернівці, 8-10 листопада 2018 р. – Чернівці: Чернівецький національний університет ім. Ю. Федьковича, 2018. – С. 113-114
 • Onufrienko V.M. Planar Fractally-Shaped Terahertz Waveguide: on the Goos-Hӓnchen Effect / V.M. Onufrienko, T.I. Slyusarova, L.M. Onufrienko // IEEE: Proceedings of 14th International Conf. on Advanced Trends in Radioelectronics, Telecommunications and Computer Engineering (TCSET-2018), Lviv-Slavske, Ukraine, February 20-24, 2018. – Lviv: Lviv Polytechnic National University, 2018. – P. 1237-1240. – DOI: 10.1109/TCSET.2018.8336418 (Scopus), (Web of Science)
 • Онуфрієнко В.М. Метод диферінтегрування граничних умов фрактального типу в задачах дифракції / В.М. Онуфрієнко, Т.І. Слюсарова, Л.М. Онуфрієнко // матеріали 18-ої міжнародної наукової конф. ім. академіка М. Кравчука, м. Луцьк-м. Київ, 7-10 жовтня 2017 р. – Київ: НТУ України «КПІ ім. Ігоря Сікорського», 2017. – Т. 1. – С. 120-123
 • Onufrienko V.M., Onufrienko L.M. Fractal Log-periodical Wideband Antenna: On Geometrical Design and Wave Place Conjugation // Proceedings 16th International Conf. on Mathematical Methods in Electromagnetic Theory (MMET-2016), Lviv, Ukraine, July 5-7, 2016. – P. 165-168
 • Onufrienko V.M., Onufrienko L.M. A Fractal Log-periodical Antenna With Variable Scaling: On Theoretical Model Elaboration // IEEE: Proceedings of 13th International Conf. on Advanced Trends in Radioelectronics, Telecommunications and Computer Engineering (TCSET-2016), Lviv-Slavske, Ukraine, February 23-26, 2016. – Lviv: Lviv Polytechnic National University, 2016. – P. 177-179 (Scopus)
 • Onufriyenko V.M., Кuzemko A.V. Variable Order Dіferintegral Forms and Maxwell equations Homogenization for fractal Structured Medium / Proceedings 15th International Conf. on Mathematical Methods in Electromagnetic Theory (MMET-2014), Dnipropetrovsk, Ukraine, 26-28 August, 2014. – P. 65-67
 • Онуфрієнко Л.М., Онуфрієнко В.М., Долгій О.А. Спонтанна поляризація фрактального нелінійного середовища // Сучасні проблеми фізики, хімії та біології: матеріали 1-ої міжнародної науково-технічної конф., м. Севастополь, 28-30 листопада 2012 р. – С. 16-18
 • Onufriyenko V.M., Chernyakhovska K.S. Differintegral model of log-periodically structured fractal antenna // Proceedings 14th International Conf. on Mathematical Methods in Electromagnetic Theory (MMET-2012), Kharkov, Ukraine, 28-30 August, 2012. – P. 557-560
 • Onufrienko V. On "α-features" of electrical waves above impedance plane // Proceedings 12th International Conference on Microwaves, Radar and Wireless Communications (MIKON-1998). – 1998. – Vol. 1, № 737949, P. 212-215 (Scopus)
 • Перелік усіх конференцій, у яких взято участь, за роками
 

Відзнаки та нагороди:

 • Нагрудний знак МОН України «Відмінник освіти України», 2000 р.
 • Почесна грамота МОН України, 2005 р.
 • Почесна грамота Запорізької обласної адміністрації, 2006 р.
 • Лауреат премії Програми підтримки вчених та обдарованої молоді за підтримки виконавчого комітету Запорізької міської ради, 2006 р.
 • Нагрудний знак ЗНТУ 3-го ступеня «За бездоганну працю», 2010 р.
 • Нагрудний знак ЗНТУ 2-го ступеня «За бездоганну працю», 2015 р.
 • Нагрудний знак університету 1-го ступеня «За бездоганну працю», 2020 р.
 • Нагрудний знак МОН України «За наукові та освітні досягнення», 2020 р.

Рік початку діяльності в університеті: 1975.

Мови спілкування: українська, французька, російська

Контакти:

адреса: вул. Гоголя 64, м. Запоріжжя, Україна, 69063
аудиторія (кабінет): 216, 209, 242
тел.: +38(061)7698-446; +38(061)7698-243
e-mail: kafedra_vm@zntu.edu.ua
URL: Персональна сторінка в системі дистанційного навчання Moodle