Ви є тут

Головна

Прізвище: Шило

Ім'я: Галина

По батькові: Миколаївна

 

Посада: зав.кафедри

Науковий ступінь: доктор технічних наук

Вчене звання: доцент кафедри конструювання та технології виробництва радіоапаратури

Обліковий запис науковця (ORCID): 0000-0002-5020-6707

 

Освіта: вища

 

 • Запорізький державний технічний університет,  Факультет радіоприладобудівний, 1998, диплом з відзнакою, спеціальність за дипломом – 8.080.403«Програмне забезпечення обчислювальної техніки і автоматизованих систем», спеціалізація – «Програмне забезпечення обчислювальної техніки і автоматизованих систем», кваліфікація за дипломом – «інженер-програміст»

Дисертації:

 • Кандидатська дисертація зі спеціальності – 05.13.12 «Системи автоматизації проектувальних робіт»:
  «Інтервальні методи обчислення допусків при проектуванні електронних апаратів», рік захисту – 2003, Національний університет "Львівська політехніка"
 • Докторська дисертація зі спеціальності –  05.13.12 «Системи автоматизації проектувальних робіт»: «Статистично-орієнтовані методи допускового проектування радіоелектронних пристроїв», науковий консультант проф., д.т.н. Піза Д.М., дата захисту  - 06.12.18.

Наукові інтереси:

 • системи автоматизованого проектування;
 • допускове проектування.

Дисципліни, які викладає:

Основні наукові роботи (публікації):

Всього наукових праць: 107, з них патентів – 5, монографій – 0, навчальних посібників – 0.

 • Shilo, G. Thermal Design of Electronic Devices with a Forced Cooling System / G. Shilo, V. Beskorovainyi, E. Ogrenich, N. Furmanova, N. Myronova // Proceedings of the 9th IEEE International Conference on Intelligent Data Acquisition and Advanced Computing Systems: Technology and Applications, 18-21 September, 2019, Metz, France.
 • Shilo, G. Improving students’ qualification level by introducing innovative educational and production technologies / G. Shilo, N. Furmanova, D. Romaniuk, A. Kalynychenko, P. Kostianoi, O. Desyatnyuk// Proceedings of the 9th IEEE International Conference on Intelligent Data Acquisition and Advanced Computing Systems: Technology and Applications, 18-21 September, 2019, Metz, France. 

 • Шило, Г.М. Створення освітнього середовища у віртуальній реальності / Г.М. Шило, Н.І. Фурманова // Тиждень науки-2019. Факультет радіоелектроніки та телекомунікацій. Тези доповідей науково-практичної конференції, Запоріжжя, 15–19 квітня 2019 р. [Електронний ресурс] / Редкол. :В. В. Наумик (відпов. ред.) Електрон. дані. – Запоріжжя : ЗНТУ, 2019. – с. 79-81

 • G. Shilo. Thermal Design of Electronic Equipment Enclosures with Natural Air Cooling / G. Shilo, E. Ogrenich, T. Kulyaba-Kharitonova, O. Buhaiev  // Conference Proceedings "Advanced Computer Information Technologies ACIT 2019", Ceske Budejovice, Czech Republic, June 5-7, 2019. – P.153-156.

 • Шило, Г.М. Застосування технології доповненої та віртуальної реальностей в освітньому процесі [Теxt] / Г.М. Шило, Н.І. Фурманова, П.А. Костяной // Сучасні проблеми і досягнення в галузі радіотехніки, телекомунікацій та інформаційних технологій: Тези доповідей IХ Міжнародної науково-практичної конференції (03–05 жовтня 2018 р., м. Запоріжжя) [Електронний ресурс] / Редкол.: Д.М. Піза, С.В. Морщавка. Електрон. дані. – Запоріжжя : ЗНТУ, 2018. – c. 198-199.

 • G. Shilo. Software for Tolerance Design of Electronic Devices / G. Shilo, N. Furmanova, T. Kulyaba-Kharitonova //Conference Proceedings «Advanced Computer Information Technologies ACIT 2018» June 1-3, 2018, Ceske Budejovice, Czech Republic, June 1-3, 2018. – P.14-17.

 • Furmanova, N. The Mobile Environment Monitoring System with a Web Interface [Теxt] / N. Furmanova, G. Shilo, A. Kalynychenko, P. Kostianoi. // Proceedings of the International Conference “Advanced Computer Information Technologies” (ACIT-2018), Ceske Budejovice, Czech Republic, June 1-3, 2018.. – P.183-186.

 • G. M. Shilo. Statistically Oriented Tolerance Design with Correlation between Parameters of Components/ G. M. Shilo, N. Furmanova // Proceedings of the 9th IEEE International Conference on Intelligent Data Acquisition and Advanced Computing Systems: Technology and Applications 21-23 September, 2017, Bucharest, Romania. – p.1082 – 1087

 • G. M. Shilo. Heat Transfer Intensification in Hermetically Sealed Units Stackable Design/ / G. M. Shilo, Yu. Lopatka, E. Areshkin, E. Ogrenich, N. Furmanova // Manufacturing & Mechatronic Systems 2017: Proceedings of 1st International Conference, Kharkiv, October 24-25, 2017: Thesises of Reports / [Ed. I.Sh. Nevlyudov (chief editor).].- Kharkiv: [electronic version], 2017. - pp.72-75

 • G. Shilo, E. Areshkin, M. Gaponenko, “Optimization of the printed circuit boards placement at thermal design of the units with natural air cooling,” Springer Journal Fulfillment, vol. 60, №1, pp. 42–45, Jan. 2017

 • G. M. Shilo, The Method of Optimization of Mass-Size and Thermal Parameters of Hermetically Sealed Electronic Equipment / G. Shilo, Y. Lopatka, T. Kulyaba-Kharitonova //14th International Conference The  Experience of Designing and Application of CAD Systems in Microelectronics (CADSM). 21-25 February 2017, Lviv, Polyana, Pages 337-339

 • G. M. Shilo, Optimization of the Mass Characteristics of the lectronic Equipment Enclosures with Natural Air Cooling / G. Shilo, E. Areshkin , E. Ogrenich //14th International Conference The  Experience of Designing and Application of CAD Systems in Microelectronics (CADSM). 21-25 February 2017, Lviv, Polyana, Pages 340-343

 • Крищук, В.Н. Метод оптимизации массогабаритных показателей при компоновке герметичных блоков бортовых РЭА [Текст] / В.Н. Крищук, Г.Н. Шило, Ю.А. Лопатка, Н.П. Гапоненко // Проблемы управления и информатики. – 2016. – №4. – С. 54-65.
 • Шило, Г.Н. Стратегии назначения интервальных допусков [Текст] /Г.Н.Шило // Кибернетика и системный анализ. - 2015. - Т.51. - №4. - С.176-186.
 • G.M.Shilo, Strategies for Assigning Interval Tolerances//Cybernetics and Systems Analysis, Volume 51 Issue 4, July 2015, Pages 657-666.
 • Шило, Г.Н. Назначение допусков методом сглаженных вершин [Текст] / Г.Н.  Шило // Проблемы управления и информатики.–Київ: Інститут космічних досліджень НАН та НКА України, 2013. – №5. – С. 84–95.  (Shilo, G. Assigning Tolerances by Method of Smoothed Vertices [Текст]// Journal of Automation and Information Sciences. – BEGELL HOUSE, INC, 2013.–Vol.45 – issue 10. – P.36-48.)
 • Шило, Г.Н. Назначение нормальных допусков с учетом ценовых характеристик электрорадиоэлементов [Текст] / Г.Н. Шило, // Радиоэлектроника (Известия вузов). – 2012. –Т.55, №3. – С.48-56.
 • Шило, Г.М. Вибір стратегії призначення інтервальних допусків [Текст] / Г.М. Шило, І.М. Веснін, М.П. Гапоненко // Радіоелектроніка. Інформатика. Управління. – 2012. — №2. — С.52-57.
 • Шило, Г.Н. Назначение интервальных допусков методом отображений[Текст] / Г.Н. Шило//Известия вузов. Радиоэлектроника . – 2009. – №5. –C. 24-33.
 • Шило, Г.Н. Расчет нормальных допусков с учетом отклонений коэффициентов внешних воздействий [Текст] / Г.Н. Шило Д.А. Коваленко, Н.П. Гапоненко //Технология и конструирование в электронной аппаратуре. – 2009. – №1. – С. 15-18. 
 • Шило, Г.Н. Назначение нормальных допусков методом касательных при корреляционной связи [Текст] / Г.Н. Шило //Науковий журнал “Прикладная радиоэлектроника.– 2007. – Том 6.– № 4. – C.573-577.

Участь у конференціях:

 • Прізвище та ініціали автора(ів): Г.Н.Шило, Арешкин Е.К., Гапоненко Н.П.

  Тема доповіді: Исследование массогабаритных и тепловых характеристик блоков радиоэлектронной аппаратуры с естественным воздушным охлаждением

  Назва конференції: двенадцатой международной  конференции «Современные информационные и электронные технологии» (СИЭТ – 2014)

  дата проведення конференції: 26— 30 мая  2014 г.

  Місце проведення конференції Одесса

  Назва установи, де проходила конференція ОДНТУ

  Кількість сторінок 2

 • Прізвище та ініціали автора(ів): G.Shilo

  Тема доповіді: Assigning Tolerances by Normalization Method

  Назва конференції: The 7th IEEE International Conference on Intelligent Data Acquisition and Advanced Computing Systems: Technology and Applications (IDAACS-2013)

  дата проведення конференції: 12-14 September 2013.

  Місце проведення конференції Berlin, Germany.

  Назва установи, де проходила конференція

  Кількість сторінок 4.

 • Прізвище та ініціали автора(ів): Г.М.Шило

  Тема доповіді: Допусковое проектирование радиоэлектронных устройств методом сглаженных вершин

  Назва конференції: Сучасні проблеми і досягнення в галузі радіотехніки, телекомунікацій та інформаційних технологій: VI Міжнародна науково-практична конференція

  дата проведення конференції: 19-21 вересня 2012.

  Місце проведення конференції: Запоріжжя.

  Назва установи, де проходила конференція: ЗНТУ.

  Кількість сторінок 3.

 • Прізвище та ініціали автора(ів): G.Shilo, D.Kovalenko, M.Gaponenko

  Тема доповіді: Software for tolerance design

  Назва конференції: The XII-th International Conference “Modern problems of radio engineering, tele-communications and computer science” (TCSET’2012)

  дата проведення конференції: 24-27 February 2012.

  Місце проведення конференції Lviv–Slavske.

  Назва установи, де проходила конференція

  Кількість сторінок 1.

 • Прізвище та ініціали автора(ів): G.Shilo

  Тема доповіді: Cost/Quality Optimization for the Problem of Normal Tolerance Assignment

  Назва конференції: The 6th IEEE International Conference on Intelligent Data Acquisition and Advanced Computing Systems: Technology and Applications (IDAACS-2011)

  дата проведення конференції: 15-17 September 2011.

  Місце проведення конференції Prague, Czech Republic.

  Назва установи, де проходила конференція

  Кількість сторінок 5

 • Перелік усіх конференцій, у яких взято участь, за роками

   

Відзнаки та нагороди:
 
-  Почесна грамота від ректора з нагоди Дня науки, 2015;
 
- Сертифікат за участь в ІІІ Міжнародній науково-практичній конференції "Неперервна освіта нового сторіччя: досягнення та перспективи", Відкритий семінар з теми "Сучасні цифрові лабораторії для упровадження STEM-освіти" 15 травня 2017 року;
 
- Почесна грамота від Запорізької обласної ради за багаторічну сумлінну працю, високий професіоналізм, плідну наукову і педагогічну діяльність, активну позицію у громадському житті Запорізького національного технічного університету та вагомий особистий внесок у справу підготовки висококваліфікованих спеціалістів, 19.01.2018 року;

- Подяка від Позашкільного навчального закладу "Комунарський районний центр молоді та школярів" Запорізької міської ради Запорізької області за плідну співпрацю й підтримку в реалізації проектів, за високі професійні, моральні та людські якості, активну життєву позицію і надані консультації, 30 березня 2018 року;
 
- Подяка від Одеської національної академії харчових технологій за високу професійну підготовку учасників ІІ етапу Всеукраїнської студентської олімпіади з галузі знань 15 "Автоматизація та приладобудування" зі спеціальності 151 "Автоматизація та комп'ютерно-інтегровані технології" 25 травня 2018 року;
 
- Подяка від Одеської національної академії харчових технологій за високу професійну підготовку учасників ІІ етапу Всеукраїнської студентської олімпіади з дисципліни "Робототехніка" 30 травня 2018 року;
 
- Почесна грамота від ректора ЗНТУ за високий рівень підготовки студентів до ІІ туру Всеукраїнської студентської олімпіади з галузі знань 15 "Автоматизація та приладобудування" зі спеціальності 151 "Автоматизація та комп'ютерно-інтегровані технології" 23 червня 2018 року.

Рік початку діяльності в університеті: 1998.

Мови спілкування: українська (вільно), англійська (середній рівень)

Контакти:

адреса: вул.Жуковського, 64, м.Запоріжжя, Україна, 69063
аудиторія (кабінет): 41
тел.: +380(61)7698397
e-mail: gshilo@zntu.edu.ua