Ви є тут

Головна

До базових положень, на яких будується матеріал теми, відноситься розуміння маркетингу в якості:

- сучасної управлінської концепції, що формує образ мислення і образ дії підприємства на ринку, ключового чинника сучасного підприємництва, необхідної компоненти в реформуванні українських підприємств

- діяльності, направленої на всебічне вивчення, пристосування і формування ринку з використанням спеціальних процедур і методів вибору цільових ринкових сегментів, а також маркетингових рішень в області продуктової, цінової, розподільної і комунікативної політики підприємства

- практики ринкової діяльності підприємства, заснованої на гнучкому поєднанні положень класичного маркетингу, сучасного досвіду, вітчизняного і зарубіжного, і реальних умов діяльності вітчизняних підприємств, що постійно розвивається

Основні питання курсу включають:

- Маркетинг: філософія чи методологія сучасного бізнесу

- Організаційне управління маркетингом

- Схема включення маркетингу в стратегічне управління фірмою

- Три рівні розробки стратегії організації

- П'ять сил, які впливають на процес конкуренції (по М. Портеру)

- Процес розробки маркетингового плану

- Стратегічний маркетинговий процес

- Стратегії, які приводять до збільшення прибутку фірми

- Етапи маркетингового процесу для нової продукції

- Процес управління збутом

- Чинники, які впливають на вибір каналів збуту і управління ними

- Процес ухвалення рішень у сфері реклами

- Алгоритм створення бренду

- Критерії вибору вдалої торговельної марки

По закінченні навчання видається Посвідчення ЗНТУ

Тривалість: 1 міс.