Ви є тут

Головна

Мета курсу: виробити практичні навички керування персоналом з врахуванням особливостей роботи менеджера в Україні.

Зміст:

- Функції менеджменту (планування, організація, керівництво, контроль)

- Планування. Чому це важливо. (Принципи. Місія. Постановка цілей. Стратегія. Планування «зверху» і «знизу»)

- Організація праці й часу менеджера. Тайм-менеджмент для керівника. (Пріоритети справ. Ключові галузі діяльності. Функціональне і календарне планування. Концепція календаря в тайм-менеджменті. Резерви часу менеджера)

- Дев'ять основних ролей сучасного менеджера. (Представник, дослідник, розповсюджувач інформації, парламентар, розподільник ресурсів, контролер, коректор, підприємець, лідер)

- Особливості відбору співробітників при прийомі на роботу. (Вимоги до співробітника. Методи ведення співбесіди. Аналіз профпридатності)

- Керівництво, лідерство – основні якості сучасного керівника

- Побудова «команди». Ролі співробітників у команді за М. Белбіним. (Ознаки успішної команди. Дев'ять командних «ролей»)

- Мотивація співробітників до активної праці. (Потреби особи, піраміда Маслоу. Чинники мотивації і демотивації по Герцбергу. Зарплата, як чинник мотивації)

- Корпоративна культура фірми і методи її формування. (Цінності компанії. Слабкі і сильні культури. Відкриті і закриті культури. Гасла, ритуал и, легенди)

- Техніка проведення зборів і нарад. (Підготовка. Роль голови. Активізація учасників. Важкі учасники)

- Контроль помилок, дисципліни, оцінка праці і зарплати. (Рекомендації при веденні співбесіди. Розбір ситуацій з практики менеджменту)

- Еволюція розвитку теорій менеджменту та його сучасна парадигма