Ви є тут

Головна

Завдяки нашому курсу, Ви опануєте принципи і прийоми ведення бухгалтерського обліку, розберетеся в методиці розрахунку основних податків і зборів. Ми навчимо Вас складати бухгалтерську документацію – від первинних документів до фінансової і податкової звітності, а також вести облік за допомогою програм автоматизації бухгалтерського обліку, перш за все за допомогою популярної в нашому регіоні програми «1С Бухгалтерія».

Наш курс має яскраво виражену практичну спрямованість – не лише необхідні теоретичні знання, але й максимум практичної роботи – вирішення завдань, розрахунок податків і зборів, заповнення первинних і облікових документів, складання звітності.

Наш курс орієнтований на широке коло слухачів:

- студентам економічних спеціальностей ВНЗ курс дозволить систематизувати знання бухгалтерського обліку і оподаткування, надати знанням практичного прискорення, щоб краще проявити себе на практиці і надалі, або вже зараз, знайти цікаву і добре оплачувану роботу за фахом;

- студентам неекономічних спеціальностей ВНЗ курс дозволить отримати додаткову спеціальність і підвищити, таким чином, свою конкурентоспроможність при пошуку роботи надалі;

- практикуючим бухгалтерам курс дозволить систематизувати і розширити свої знання, підвищити кваліфікацію, а також дасть відповіді на актуальні питання організації обліку і оподаткування на Вашому підприємстві;

- керівникам підприємств і підприємцям курс дозволить розібратися в специфіці роботи бухгалтера, навчить розуміти, а при необхідності контролювати свого бухгалтера;

- юристам, що спеціалізуються в господарському і податковому праві курс дозволить розібратися в бухгалтерському обліку, в тому, як у ньому відбиваються податки і збори і як бухгалтери дивляться на ті проблеми, які Ви вирішуєте разом;

- програмістам, розробникам програми автоматизації обліку і управління наш курс дозволить розібратися в принципах ведення бухгалтерського обліку, щоб розуміти мову, на якій спілкуються бухгалтери підприємств – замовників Вашої роботи.

Термін навчання – 4 місяці.