Ви є тут

Головна

1. Організаційна робота.

1.1 Анкетування молодих учених і спеціалістів, залучення їх до членства та роботи в Раді МУС – щорічно.

1.2 Обрання членів Президії та Голови Ради МУС – за потребою.

1.3 Проведення засідань Президії Ради МУС – не менше 1 разу на місяць протягом навчального року.

1.4 Залучення членів Ради МУС до роботи у складі Конференції трудового колективу, вченої ради та науково-технічної ради ЗНТУ, вчених та науково-технічних рад інститутів і факультетів ЗНТУ – на постійній основі.

1.5 Звітування про діяльність Ради МУС на вченій раді ЗНТУ, інших радах, зборах – щорічно.

1.6 Встановлення та підтримка контактів з радами молодих учених інших вищих навчальних закладів, обласних рад молодих учених, Всеукраїнської ради молодих учених і спеціалістів при Міністерстві освіти і науки України.

1.7 Сприяння закріпленню молодих кадрів у штаті ЗНТУ.

2. Інформаційне забезпечення молодих учених.

2.1 Формування електронної бази даних про членів Ради МУС.

2.2 Інформування електронною поштою членів Ради МУС про проведення конференцій, семінарів, наукових шкіл, а також конкурсів на здобуття грантів за підтримки патентно-інформаційного відділу та сектору по роботі з обдарованою молоддю НДЧ ЗНТУ.

2.3 Створення веб-сайту Ради МУС на сервері ЗНТУ з публікацією на ньому інформації про структуру, склад і діяльність Ради МУС ЗНТУ, інформації про гранти і конференції, рекламних описів розробок молодих учених ЗНТУ.

3. Наукова робота.

3.1 Проведення серед студентської молоді агітаційної роботи щодо її залучення до наукової роботи та подальшого вступу до магістратури та аспірантури.

3.2 Сприяння підготовці аспірантами та здобувачами дисертаційних робіт, надання їм необхідної науково-методичної та організаційної допомоги, зокрема, організація і проведення для аспірантів і здобувачів індивідуальних консультацій та групових семінарів з питань підготовки, оформлення та захисту дисертаційних робіт. Вжиття заходів щодо підвищення ефективності аспірантури, зокрема, організація суспільного контролю роботи аспірантів.

3.3 Сприяння проведенню в ЗНТУ конференцій та семінарів, залучення молодих учених до роботи у складі організаційних комітетів.

3.4 Сприяння публікації робіт молодих учених у фахових наукових журналах і збірниках наукових праць, введення членів Ради МУС ЗНТУ, які мають наукові ступені та звання, до складу редакційних колегій та редакційно-видавничих рад наукових видань ЗНТУ.

3.5 Сприяння проведенню конкурсів наукових робіт і предметних олімпіад серед молодих учених, надання підтримки молодим ученим для участі у конкурсах і олімпіадах, введення членів Ради МУС до складу оргкомітетів та конкурсних комісій конкурсів наукових робіт та предметних олімпіад ЗНТУ.

3.6 Висунення кандидатур, проведення громадського обговорення та надання рекомендацій на здобуття премій, грантів, стипендій, вступу до докторантури, аспірантури, магістратури.

3.7 Допомога молодим ученим у захисті інновацій, зокрема, надання консультацій в оформленні патентів і свідоцтв на твори.

3.8 Сприяння участі молодих учених у держбюджетних та госпдоговірних науково-дослідних роботах, надання їм допомоги в організації і проведенні нових науково-дослідних робіт.

3.9 Сприяння збільшенню доступу молодих учених до наукових ресурсів, зокрема, наукових електронних бібліотек.

3.10 Надання підтримки молодим ученим для стажування у провідних наукових і навчальних установах України й інших країн, а також участі у конференціях і семінарах.