Ви є тут

Головна

Прізвище: Бабарикіна

Ім'я: Надія

По батькові: Анатоліївна

 

Посада: старший викладач кафедри загальноправових та політичних наук

 

Освіта: вища

 • Запорізька державна інженерна академія, Факультет економіки та менджменту, рік закінчення – 2002, спеціальність за дипломом – «Адміністративний менеджмент», кваліфікація за дипломом – «менеджер-економіст»
 

Наукові інтереси:

 • «Децентралізація влади в унітарній державі»
 • «Демократизація суспільства»
 • «Становлення громадянського суспільства»
 • «Розвиток місцевого самоврядування»

Дисципліни, які викладає:

 • Технології політичних процесів
 • Зовнішня політика
 • Основи демократії
 • Вступ до спеціальності
 • Геополітика
 • Політичний аналіз та прогнозування
 • Порівняльна політологія
 • Методологія політичних досліджень

Основні наукові роботи (публікації):

 • Розвиток соціальної та економічної демократії в регіонах України.// Вісник Київського Національного Університету імені Тараса Шевченка: Філософія. Політологія / Відп.ред. А.Є. Конверський. – Вип. № 62. – К.: Вид-во «Київський університет», 2003. – С. 7 - 9
 • Локальні дослідження соціально-економічного розвитку регіонів як одне з актуальних завдань державної політики.// Політологічний вісник . Збірник наукових праць. – К.: ТОВ «ХХІ СТОЛІТТЯ ДІАЛОГ КУЛЬТУР», 2004. – Вип. 17. – 304с. - С. 111-119
 • Вплив децентралізації влади на соціально-політичний розвиток регіонів.// Держава і право: Збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки. Випуск 30. – К.: Ін-т держави і права ім.. В.М.Корецького НАН України, 2005. – 816с. - С. 788 - 794
 • Проблеми становлення низової демократії// Грані. Науково-теоретичний і громадсько-політичний альманах / Гол.ред. С.А.Квітка. – Вип. № 1 (45). Дніпропетровськ, 2006. – С. 128 - 133

Участь у конференціях:

 • дата проведення конференції: 24-26 квітня 2003, тип конференції: міжнародна науково-практична конференція, конференція «IV Міжнародна науково-практична конференція студентів, аспірантів та молодих вчених «Людина, культура, техніка в новому тисячолітті»», Національний аерокосмічний університет ім. М.Є. Жуковського «ХАІ», тема доповіді «Громадянська активність як проблема соціальних орієнтирів».
 • дата проведення конференції: 20–27 жовтня 2003, тип конференції: міжнародна науково-практична конференція, конференція «ІІ Міжнародна науково-практична конференція «Динаміка наукових досліджень'2003»», Дніпропетровськ: Наука і освіта, тема доповіді «Децентралізація унітарного устрою держави як необхідність розвитку регіонів».
 • дата проведення конференції: 10–25 лютого 2004, тип конференції: міжнародна науково-практична конференція, конференція «VІІ Міжнародна науково-практична конференція «Наука і освіта '2004»», Дніпропетровськ: Наука і освіта, тема доповіді «Роль геополітики в соціально-економічному розвитку держави».
 • дата проведення конференції: 18–19 листопада 2005, тип конференції: всеукраїнська науково-практична конференція, конференція «Всеукраїнська науково-практична конференція «Влада і суспільство: проблеми взаємодії»», м. Запоріжжя: Юридичний ін-т МВС України, тема доповіді «Проблеми політичної культури у відносинах між громадянським суспільством та державою».
 • дата проведення конференції: 8 жовтня 2008, тип конференції: всеукраїнська конференція, конференція «Всеукраїнська конференція «Громадський рух та становлення громадянського суспільства в Україні»», Сімферополь: Центр розвитку освіти, науки та інновацій, тема доповіді «Демократія та формування громадянського суспільства в Україні».
 • дата проведення конференції: 2 листопада 2012, тип конференції: міжнародна науково-практична конференція, конференція «міжнародна науково-практична конференція «Держава та суспільство: партнерські відносини в умовах глобальних викликів»», м. Київ, Українська академія наук, тема доповіді «Громадянське суспільство - механізм зв'язку індивіда з державою як політичною організацією суспільства».
 

Відзнаки та нагороди:

Рік початку діяльності в університеті: 2012.

Мови спілкування: українська, російська, англійська (добре)

Контакти:

адреса: 4-й корпус, вул Тургенєва 39, м.Запоріжжя, Україна, 69063
аудиторія (кабінет): 290-Б
тел.: +380(61)7698626
e-mail: kafedra_zpn@zntu.edu.ua, kafedrazpn@gmail.com