Ви є тут

Головна

Прізвище: Агарков

Ім'я: Олег

По батькові: Анатолійович

 

Посада: завідувач кафедри соціальної роботи, професор

Участь у роботі рад і державних структур: участь в засіданнях Вчених рад Запорізького національного технічного університету, Інституту управління та права, гуманітарно-правового факультету

Науковий ступінь: кандидат соціологічних наук, доктор політичних наук

Вчене звання: професор

 

Освіта: вища

 • Запорізький державний університет, факультет соціології та управління, 2002 рік, спеціальність «Соціальна робота», кваліфікація соціолога;
 • Дніпропетровський регіональний інститут державного управління Національної академії державного управління при Президентові України, факультет державного управління, 2004 рік, спеціальність «Державне управління», кваліфікація магістра державного управління.

Дисертації:

 • Кандидатська дисертація зі спеціальності – 22.00.04 «Спеціальні та галузеві соціології»:
  «Інтелектуальний капітал державного управління: стан і тенденції розвитку», рік захисту – 2006, Харківський національний університет ім. В.Н. Каразіна.
 • Докторська дисертація зі спеціальності – 23.00.02 «Політичні інститути та процеси»:
  «Соціально-політичний маркетинг як технологія управління соціальною сферою: концепція і механізми реалізаці», рік захисту – 2013, Львівський національний університет ім. І. Франка
Наукові інтереси:
 • соціально-політичний маркетинг;
 • соціальна політика;
 • PR та реклама;
 • технології соціальної роботи.

Дисципліни, які викладає:

 • Методологія та методи наукових досліджень,
 • Теорія і практика управління соціальними закладами,
 • Актуальні проблеми теорії та практики соціального управління,
 • Державні та недержавні заклади системи соціального захисту населення,
 • Інновації системи управління соціальними закладами,
 • Технології соціальної роботи.

Основні наукові роботи (публікації): Всього наукових праць: 74, з них: монографій – 2, навчальних посібників з грифом МОН України – 2.

Монографії

1) Соціально-політичний маркетинг: теоретичний і практичний аспекти. - Запоріжжя: Просвіта, 2011. – 316 с.
2) Зв’язки з громадськістю: історико-теоретичні аспекти (співавтори: Арабаджиєв Д.Ю., Єрохіна Т.В., Попович В.М.). - Запоріжжя: Просвіта, 2013. – 316 с.
 
Навчальні посібники з грифом МОН України
3) Правові засади соціальної роботи (співавтор - Попович В.М.). - Запоріжжя: Просвіта, 2011. - 312 с.
4) Технології соціальної роботи (співавтори Д. Ю. Арабаджиєв, Т. В. Єрохіна, В.В. Кузьмін, І.В. Мещан, В. М. Попович). - Запоріжжя: вид. комплекс АТ «Мотор-Січ», 2015. – 487 с.
 
2003 рік
5) Діагностична модель соціального об'єкта як стабілізуюча засада. – Стаття // Вісник Одеського національного університету. - 2003.- Т. 8, випуск 9. - С. 242-248.
 
2004 рік
6) Вплив трансформаційних процесів суспільства на стан інтелектуального капіталу державного управління України. - Стаття // Вісник ДНУ. - 2004. - № 9. - С. 129-136.
7) Інтелектуальний капітал державного управління України: структура і перспективи розвитку. - Стаття // Грані: науково-теоретичний та громадсько-політичний альманах. - Дніпропетровськ: Вид-во «Грані». - 2004. - № 2. - С. 106-112.
 
2005 рік
8) Концепція стратегічного управління полем інтелектуального капіталу державних службовців. – Стаття // Грані: науково-теоретичний та громадсько-політичний альманах. - Дніпропетровськ: Вид-во «Грані». - 2005. - № 2. - С. 82-88.
9) Основи теорії поля інтелектуального капіталу державного управління. – Стаття // Грані: науково-теоретичний та громадсько-політичний альманах. - Дніпропетровськ: Вид-во «Грані». - 2005. - № 3. - С. 85-90.
 
2006 рік
10) Визначення концепції «Інтелектуальний капітал державного управління». - Стаття // Персонал. - 2006. - № 3. - С. 72-78.
11) Аналіз стану інтелектуального капіталу державного управління. - Стаття // Грані: науково-теоретичний та громадсько-політичний альманах. - Дніпропетровськ: Вид-во «Грані». - 2006. - № 2. - С. 88-92.
 
2007 рік
12) Критерії моніторингу стану інтелектуального капіталу державного управління. - Стаття // Нова парадигма: журнал наукових праць. - Вип. 65. - Ч. 2. - К.: Вид-во НПУ імені М.П. Драгоманова, 2007. - С. 3-9.
13) Еліта державного управління і концепція «Інтелектуальний капітал державного управління. - Стаття // Социальные технологии: международный межвузовский сборник научных работ. - Вып. 36. - Киев-Москва- Одесса-Запорожье: Изд-во Гуманитарного университета «ЗИГМУ», 2007. - С. 8-19.
14) Обґрунтування поняття «Інтелектуальний капітал державного управління. - Стаття // Грані: науково-теоретичний та громадсько-політичний альманах. - Дніпропетровськ: Вид-во «Грані». - 2007. - № 1. - С. 67-72.
15) Інтелектуальний капітал державного управління як соціальний інститут. - Стаття // Грані: науково-теоретичний та громадсько-політичний альманах. - Дніпропетровськ: Вид-во «Грані».- 2007. - № 5. - С. 116-120.
16) Показники та індикатори аналізу інтелектуального капіталу державного управління. - Стаття // Грані: науково-теоретичний та громадсько-політичний альманах. - Дніпропетровськ: Вид-во «Грані». - 2007. - № 6. - С. 95-99.
 
2008 рік
17) Соціологія державного управління у пошуку предметного поля. - Стаття // Социальные технологии: международный межвузовский сборник научных работ. - Вып. 38. - Киев-Москва – Одесса - Запорожье: Изд-во Гуманитарного университета «ЗИГМУ», 2008. - С. 8-16.
 
2009 рік
18) Концепція соціально-державного маркетингу. – Стаття // Грані: науково-теоретичний та громадсько-політичний альманах. - Дніпропетровськ: Вид-во «Грані». - 2009. - № 2. - С. 70-74.
19) Реалізація принципу соціальної справедливості в процесі соціально-державного маркетингу: критерії показники. – Стаття // Методологія, теорія та практика соціологічного аналізу сучасного суспільства: Збірник наукових праць. – Випуск 15.- Х.: ХНУ імені В.Н. Каразіна, 2009. - С. 213-216.
20) Критерії соціальної ефективності функціонування соціально-державного маркетингу. – Стаття // Нова парадигма. - Випуск 87. - К.: Вид-во НПУ імені М.П. Драгоманова. - 2009.- С. 186-194.
21) Соціальна реклама як один із напрямків реалізації соціально-державного маркетингу. – Стаття // Сучасні суспільні проблеми у вимірі соціології управління: Збірник наукових праць ДОНДУУ. Т. Х. Вип. 140. Серія «Соціологія». - Донецьк: ДонДУУ, 2009. - С. 288-293.
 
2010 рік
22) Соціальне страхування як один з напрямків реалізації соціально-державного маркетингу. - Стаття // Сучасні суспільні проблеми у вимірі соціології управління: Збірник наукових праць ДОНДУУ. Т. ХI. Вип. 145. Серія «Соціологія». - Донецьк: ДонДУУ, 2010. - С. 234-243.
23) Соціальна робота як один з напрямків реалізації соціально-державного маркетингу. - Стаття // Социальные технологии: международный межвузовский сборник научных работ. - Вып. 44. - Киев-Москва-Одесса-Запорожье: Изд-во Гуманитарного университета «ЗИГМУ», 2010. - С. 8-13.
24) Напрямки реалізації соціально-державного маркетингу. - Стаття // Вісник Одеського національного університету. - 2010. - Т. 15, випуск 7. - С. 42-48.
25) Соціальне обслуговування як один із напрямків реалізації соціально-державного маркетингу. - Стаття // Грані: науково-теоретичний та громадсько-політичний альманах. - Дніпропетровськ: Вид-во «Грані». - 2010. - № 4 (72). - С. 102-105.
26) Соціальна інфраструктура як один з напрямків реалізації соціально-державного маркетингу. - Стаття // Грані: Науково-теоретичний і громадсько-політичний альманах. - 2010. - № 2. - С. 124-128.
27) Напрямки реалізації соціально-державного маркетингу. - Стаття // Вісник Одеського національного університету. – Одеса: Одеський нац. ун-т імені І.І. Мечникова, 2010. – Т. 15. – Вип. 7. – С. 42-48.
 
2011 рік
28) Соціально-політичний маркетинг і розвиток соціальної держави в умовах глобалізації. - Стаття // Український науковий журнал. Освіта регіону. Політологія. Психологія комунікації. – К.: Ун-т «Україна», 2011. – №1. – C. 100-104.
29) Соціально-політичний маркетинг в світовому і європейському контексті: порівняльний аналіз і перспективи для України. - Стаття // Нова парадигма. – К.: Вид-во НПУ імені М. П. Драгоманова, 2011. – Вип. 101. – С. 122-133.
30) Соціальна реклама як напрям реалізації соціально-політичного маркетингу. - Стаття // Грані: науково-теоретичний та громадсько-політичний альманах. – Дніпропетровськ: Вид-во «Грані», 2011. – № 5 (79). – С. 128-131.
31) Соціально-політичний маркетинг в умовах глобалізації. - Стаття // Грані: науково-теоретичний та громадсько-політичний альманах. – Дніпропетровськ: Вид-во «Грані», 2011. – № 6 (80). – С. 108-112.
32) Напрямки підвищення ефективності використання соціально-політичного маркетингу у державотворчому процесі. - Стаття // Нова парадигма. – К.: Вид-во НПУ імені М. П. Драгоманова, 2011.– Вип. 102. – С. 152-163.
33) Соціальні інститути і організації як суб’єкти соціально-політичного маркетингу: регіональний аспект. - Стаття // Вісник Одеського національного університету. – Одеса: Одеський нац. ун-т імені І.І. Мечникова, 2011. – Т. 16. – Вип. 10. – С. 137-144.
34) Громадянське суспільство як суб’єкт соціально-політичного маркетингу. - Стаття // Гілея: науковий вісник. – К.: УАН ТОВ «НВП «ВІР», 2011. – Вип. 51 (№ 9). – С. 485-491.
35) Політико-ідеологічні орієнтації суб’єктів соціально-політичного маркетингу: національний контекст Стаття Гілея: науковий вісник. – К.: УАН ТОВ «НВП «ВІР», 2011. – Вип. 52 (спецвип.). – С. 470-475.
36) Соціально-політичний маркетинг в контексті формування моделі соціальної політики. - Стаття // Гілея: науковий вісник. – К.: УАН ТОВ «НВП «ВІР», 2011. – Вип. 53 (№ 10). – С. 457-462.
37) Спрямованість соціальної політики як стратегія соціально-політичного маркетингу. - Стаття // Український науковий журнал. Освіта регіону. Політологія. Психологія комунікації. – К.: Ун-т «Україна», 2011. – № 2. – С. 79-83.
38) Соціально-політичний маркетинг як технологія оптимізації діяльності органів державного управління. - Стаття // Український науковий журнал. Освіта регіону. Політологія. Психологія комунікації. – К.: Ун-т «Україна», 2011. – № 3. – С. 59-63.
39) Соціально-політичний маркетинг: постановка проблеми. - Стаття // Політичні науки та методика викладання соціально-політичних дисциплін. Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова. Серія 22. – К.: Вид-во Нац. пед. ун-ту імені М.П. Драгоманова, 2011. – Вип. 5. – С. 73-76.
40) Особливості суб’єктів соціально-політичного маркетингу. - Стаття // Гілея: науковий вісник. – К.: УАН ТОВ «НВП «ВІР», 2011. – Вип. 54 (№ 11). – С. 582-586.
41) Соціально-політичний маркетинг і розвиток соціальної держави в умовах глобалізації. - Стаття // Український науковий журнал. Освіта регіону. Політологія. Психологія комунікації. – К.: Ун-т «Україна», 2011. – №1. – C. 100-104.
42) Принцип соціальної справедливості як основа методології соціально-політичного маркетингу. - Стаття // Український науковий журнал. Освіта регіону. Політологія. Психологія комунікації. – К.: Ун-т «Україна», 2011. – № 4. – С. 243-248.
43) Політичний менеджмент суб’єктів соціально-політичного маркетингу. - Стаття // Політичний менедж-мент. – К.: Вид-во ТОВ «Центр соціальних комунікацій», 2011. – № 6. – С. 3-11.
44) Глобальна соціальна політика: проблеми і тенденції розвитку. - Стаття // Політологічний вісник: зб. наук. праць. – К.: Вид-во «ІНТАС», 2011. – Вип. 57. – С. 380-390.
 
2012 рік
45) Особливості політико-ідеологічних орієнтацій суб’єктів соціально-політичного маркетингу. - Стаття // Український науковий журнал. Освіта регіону. Політологія. Психологія комунікації. – К.: Ун-т «Україна», 2012. – № 1. – С. 126-131.
46) Особливості процесу організації соціально-політичного маркетингу. - Стаття // Грані: науково-теоретичний та громадсько-політичний альманах. – Дніпропетровськ: Вид-во «Грані», 2012. – № 1. – С. 141-144.
47) Соціально-політичний маркетинг в контексті надання соціальних послуг: взаємодія держави, приватного сектору і громадянського суспільства. - Стаття // Грані: науково-теоретичний та громадсько-політичний альманах. – Дніпропетровськ: Вид-во «Грані», 2012. – № 2 – С. 124-128.
48) PR-технології в структурі соціально-політичного маркетингу. – Стаття // Вісник Національного технічного університету «Київський політехнічний інститут». Політологія. Соціологія. Право: зб. наук. праць. – К.: НТУ «КПІ», 2012. – № 1 (13). – С. 7-11.
49) Соціальна справедливість як сутнісний принцип соціальної української держави. – Стаття // Гілея: науковий вісник. – К.: УАН ТОВ «НВП «ВІР», 2012. – Вип. 61 (№ 6). – С. 548-553.
50) Політико-психологічні аспекти соціально-політичного маркетингу. – Стаття // Грані: науково-теоретичний та громадсько-політичний альманах. – Дніпропетровськ: Вид-во «Грані», 2012. – № 7 (87). – С. 97-101.
 
2013 рік
51) Социальное партнерство как механизм социально-политического маркетинга. – Стаття // Гілея: науковий вісник. – К.: УАН ТОВ «НВП «ВІР», 2013. – Вип. 68 (№1). – С. 848-852.
52) Напрями соціальної роботи з молодою сім’єю: регіональний аспект. – Стаття // Грані –2013. – № 11 (103) листопад. - С. 69-73.
53) Особливості діагностико-корекційної роботи соціального працівника з дітьми в навчальному закладі інтернатного типу. – Стаття // Грані. –2013. – № 12 (104) грудень – С. 26-31.
54) Мультипрофесійний підхід в медико-соціальній роботі з віл-інфікованими. – Стаття // Сучасні суспільні проблеми у вимірі соціології управління: Збірник наукових праць ДонДУУ.- Т.XIV. Вип. 276, Серія «Спеціальні та галузеві соціології».- Донецьк:ДонДУУ, 2013.- С. 80-90.
55) Соціальна адаптація студентів-першокурсників як напрям діяльності соціальної служби вищого навчального закладу. – Стаття // Вісник НТУ «КПИ» . Політологія. Соціологія. Право. - 2013. - Випуск 3 (19).- С. 78-83.
56) Сучасний стан соціального страхування в Україні: регіональний аспект. – Стаття // Ринок праці та зайнятість населення. Науково-виробничий журнал. - 2013. - № 4 (37). - С. 29-32.
57) Практичні аспекти соціального обслуговування самотніх людей похилого віку. – Стаття // Нова парадигма. – 2013. – № 117. – С. 133-142.
58) Волонтерство як форма діяльності соціальної служби вищого навчального закладу. – Стаття // Нова парадигма. – 2013. – № 118. – С. 180-190.
59) Соціальна реклама як інструмент профілактики негативних явищ в українському суспільстві: регіональний аспект. – Стаття // Український соціум. – 2013. – № 4 (47). – С. 151-160.
60) Безробіття як соціальна проблема і об’єкт соціальної роботи: регіональний аспект. – Стаття // Соціальні технології: Актуальні проблеми теорії та практики. - 2013. - Випуск 59–60. - С. 77-85.
 
2014 рік
61) Особливості соціальної роботи з наркозалежними клієнтами: теоретичний аналіз. – Стаття // Сучасні суспільні проблеми у вимірі соціології управління»: Збірник наукових праць ДонДУУ. - Т. XV. Вип. 281.Серія «Спеціальні та галузеві соціології». - Донецьк: ДонДУУ, 2014. - С. 443-450.
62) Організація соціальної роботи з національними меншинами: регіональний аспект. – Стаття // Грані. – 2014. – № 4 (108) квітень. – с. 81-86.
 

Участь у конференціях:

2003 рік
63) Еліта державного управління та «європейський вибір України». - Тези доповідей // 3бірник тез доповідей науково-практичної конференції Актуальні проблеми державного управління та менеджменту. - Запоріжжя, 2003.- т. І Ч. 1. - С. 5.
64) Інтелектуальний капітал як чинник відродження якості життя в Україні. - Тези доповідей // 3бірник тез доповідей науково-практичної конференції «Соціальні аспекти і проблеми управління».- Запоріжжя, 2003.- т. І Ч. З. - С. 4-5.
65) Оптимізація управління людськими ресурсами в державному управлінні. - Тези доповідей // Держава та регіони. - 2003. - № 1. - С. 6 - 9.
66) Університети й інтелектуальний капітал суспільства як чинники відродження якості життя в Україні. - Тези доповідей // Класичні університети – центри освіти, науки і культури регіонів: традиції та сучасність. Матеріали міжнародної науково-практичної конференції. – Дніпропетровськ: АРТ-ПРЕС, 2003. - С. 6-9.
 
2005 рік
67) Інтелектуальний капітал державного управління і діагностика його стану. - Тези доповідей // Збірник наукових праць ДонДУ: «Соціологія управління». Серія «Спеціальні та галузеві соціології». - Донецьк, 2005. Т. VІ. Вип.1/46. - С. 109-113.
 
2009 рік
68) Справедливість як критерій соціально-державного маркетингу // Соціологія в ситуації соціальних невизначеностей. - Тези доповідей // Тези доповідей учасників І Конгресу Соціологічної асоціації України. - Х.: Харківський імені В.Н. Каразіна, 2009. - С. 372.
 
2010 рік
69) Соціальна політика як напрямок реалізації соціально-державного маркетингу. - Тези доповідей // Соціальна перспектива і регіональний розвиток: філософія, політика, соціологія. Збірник наукових праць. - Спецвивуск. - Запоріжжя: КСК-Альянс, 2010. - С. 6-8.
 
2011 рік
70) Політико-ідеологічні орієнтації суб’єктів соціально-політичного маркетингу: національний контекст. - Тези доповідей // Міжнародна науково-практична конференція «Спадщина Дмитра Донцова: актуальність філософсько-політичних та літературних візій» - К.: ВІР УАН, 2011. - C. 470-475.
71) Соціальні інститути і організації як суб’єкти соціально-політичного маркетингу: регіональний аспект. – Тези доповідей // Пятая международная научная конференция Одесские чтения по социальным наукам «Социокультурная и политическая интеграция: локальное, региональное и глобальное измерение». - Одесса. - Астропринт, 2011. - С. 12.
72) Глобалізація і моделі соціальної політики: перспективи для України. - Тези доповідей // Соціальна політика: принципи і методи реалізації в контексті світового досвіду / Матеріали ІІ міжнародної науково-практичної конференції 3-5 листопада 2011 р. м. Сімферополь. - Сімферополь: Кримський інститут бізнесу, 2011. – С. 7-9.
73) Соціально-політичний маркетинг як технологія управління в умовах глобалізації. - Тези доповідей // «Инновационная научная деятельность»: XIV материалы Международной научно-практической конференции по философским, филологическим, юридическим, педагогическим, экономическим, психологическим, социологическим и политическим наукам. - Горловка, 2011. - С. 98-100.
74) Європейська інтеграція і формування моделі соціальної політики в Україні. - Тези доповідей // Глобальні процеси: економічний та соціологічний виміри» 9-10 грудня 2011 р. Сімферополь-Ялта.
 

Відзнаки та нагороди:

 • Стипендіат Верховної Ради України для найталановитіших молодих учених, 2015 рік
 

   Мови спілкування: українська, російська, англійська.

   Контакти:

   адреса: 4-й корпус, вул Тургенєва 39, м.Запоріжжя, Україна, 69063
   аудиторія (кабінет): 494
   тел.: +380(61)7698570
   e-mail: kafedra_sr@zntu.edu.ua