Ви є тут

Головна

Прізвище: Денисенко

Ім'я: Вікторія

По батькові: Володимирівна

 

Посада: доцент кафедри конституційного, адміністративного та трудового права

Науковий ступінь: кандидат історичних наук

Вчене звання: доцент

Обліковий запис науковця (ORCID): ORCID у вигляді 0000-0001-8019-9256

 

Освіта: вища

 • Запорізький державний університет, історичний, 1998,спеціальність за дипломом – 7.010103 «всесвітня історія»,кваліфікація за дипломом – «історик, викладач історії та суспільствознавства»
 • Міжрегіональна академія управління персоналом, гуманітарно-правовий, 2005,спеціальність за дипломом – 7.06010 «правознавство»,кваліфікація за дипломом – «юрист»

Дисертації:

 • Кандидатська дисертація зі спеціальності – 07.00.02 «всесвітня історія»: «Племенні народи Балканського півострова в системі міжнародних відносин доби еллінізму (кінець IV-II ст. до н.е.)», рік захисту – 2004, Харківський національний університет ім. В.Н. Каразіна (м.Харків)

 

Наукові інтереси:

 • історія міжнародного права, міжнародне право античних часів.

Дисципліни, які викладає:

Основні наукові роботи (публікації):

Денисенко В. В. Правове забезпечення митної політики: міжнародно-правові стандарти та українське законодавство : навч. посіб. / В. В. Денисенко – Запоріжжя : ЗНТУ, 2018. – 326 с.

Денисенко В. В. Методичні вказівки до виконання наукової роботи на Всеукраїнський конкурс на кращу студентську наукову роботу для студентів спеціальностей 081 “Право” та 262 “Правоохоронна діяльність” всіх форм навчання / уклад. В. В. Денисенко. - Запоріжжя : ЗНТУ, 2018. – 34 с.

Денисенко В. В. Договір ісополітії як інститут міжнародного права Стародавньої Греції // Сolloquium-journal. – 2018. – №4(15). – С. 20-22.

Денисенко В. В. Методичні вказівки до семінарських (практичних) занять з дисципліни “Історія держави і права України” для студентів спеціальності 081 “Право” денної форми навчання / уклад. В. В. Денисенко. − Запоріжжя : ЗНТУ, 2017. – 41 с.

Денисенко В. В. Методичні вказівки до семінарських (практичних) занять з дисципліни “Історія держави і права зарубіжних країн” для студентів спеціальності 081 “Право” денної форми навчання / уклад. В. В. Денисенко − Запоріжжя : ЗНТУ, 2017. – 37 с.

Денисенко В. В. Методичні вказівки до семінарських (практичних) занять з дисципліни “Митне право” для студентів спеціальності 081 “Право” денної форми навчання / уклад. В. В. Денисенко. − Запоріжжя : ЗНТУ, 2017. – 28 с.

Денисенко В. В. Феціальне право у Стародавньому Римі / В. В. Денисенко // Науковий вісник Міжнародного Гуманітарного Університету. Сер. Юриспруденція – 2017. - № 28. – С. 4-7.

Денисенко В. В. Словник митних термінів. [Електронний ресурс] / В. В. Денисенко – Електрон. дані. – Запоріжжя : ЗНТУ, 2017. – 1 електрон. опт. диск (DVD-ROM); 12 см. – Назва з тит. екрана.

Денисенко В.В. Інститут державної гостинності (hospitum publicum) в Стародавньому Римі / В.В. Денисенко //Порівняльно-аналітичне право. − 2016. − №5. − С. 18-20.

Денисенко В. В. Ксенія і проксенія: співвідношення союзів приватної і публічної гостинності у міжполісних відносинах Стародавньої Греції / В. В. Денисенко // Порівняльно-аналітичне право. − 2015. − № 5. − С. 21-24.

Денисенко В. В. Проксенія: історія становлення і розвитку консульського права / В. В. Денисенко // Науковий вісник Міжнародного Гуманітарного Університету. Серія «Юриспруденція». – 2015. - № 17. – С. 18-21.

Денисенко В. В. Право війни у Стародавньому Римі / В. В. Денисенко // Порівняльно-аналітичне право. − 2014. − № 5. − С. 20-23.

Денисенко В. В. Регламентація правового статусу іноземців у Стародавньому Римі / В. В. Денисенко // Вісник Запорізького юридичного інституту Дніпропетровського університету Внутрішніх справ. − 2011. − № 2. − С. 128-137.

  Всього наукових праць: 50

  Участь у конференціях:

  Рік початку діяльності в університеті: 2007.

  Мови спілкування: українська (вільне володіння), російська (вільне володіння), англійська (читання та переклад за допомогою словника)

  Контакти:

  адреса: 69002, м. Запоріжжя, вул. Жуковського, 64
  аудиторія (кабінет):4 корпус, 390A
  тел.: +380(61)769-86-09
  e-mail: kafkatp@gmail.com